OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 25 otázka č. 01
(2 body)
Motocyklom sa rozumie
Vodičák č. 25 otázka č. 02
(2 body)
Odbočovacím pruhom sa rozumie
Vodičák č. 25 otázka č. 03
(2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
Vodičák č. 25 otázka č. 04
(2 body)
Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí
Vodičák č. 25 otázka č. 05
(2 body)
Pozdĺž električky sa jazdí
Vodičák č. 25 otázka č. 06
(2 body)
Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 25 otázka č. 07
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať
Vodičák č. 25 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo
Vodičák č. 25 otázka č. 09
(2 body)
Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný
Vodičák č. 25 otázka č. 10
(2 body)
Ak vozidlo nie je vybavené smerovými svetlami alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie o zmene smeru jazdy
Vodičák č. 25 otázka č. 11
(2 body)
Vodič
Vodičák č. 25 otázka č. 12
(2 body)
Vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca zdravotne postihnutých osôb pri prechádzaní cez vozovku
Vodičák č. 25 otázka č. 13
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového ovzidla použije tyč, musí byť zreteľne označená
Vodičák č. 25 otázka č. 14
(1 bod)
Voľný koniec antény dlhšej ako 1, 40 m,
Vodičák č. 25 otázka č. 15
(1 bod)
Ak zjavne uniká palivo alebo olej z vozidla
Vodičák č. 25 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 25 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 25 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 25 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
Vodičák č. 25 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná znača znamená:
Veľkodušný
Považujete sa za človeka veľkodušného?Vodičák č. 25 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 25 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 25 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 25 otázka č. 24
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku vo tomto poradí:
Vodičák č. 25 otázka č. 25
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 25 otázka č. 26
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vodičák č. 25 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

US