OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 23 otázka č. 01
(2 body)
Jazdnou súpravou sa rozumie
Vodičák č. 23 otázka č. 02
(2 body)
Priechodom pre cyklistov sa rozumie
Vodičák č. 23 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie požiť alkoholický nápoj ani užiť inú návykovú látku
Vodičák č. 23 otázka č. 04
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom
Vodičák č. 23 otázka č. 05
(2 body)
Na ceste sa jazdí
Vodičák č. 23 otázka č. 06
(2 body)
Ak sa premávka vo vyznačenom jazdnom pruhu riadi svetelnými signálmi (č. S 5a a č. S 5b) striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy, vodič nesmie prechádzať do jazdného pruhu, do ktorého mu je vjazd svetelným signálom
Vodičák č. 23 otázka č. 07
(2 body)
Vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť
Vodičák č. 23 otázka č. 08
(2 body)
Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný
Zvieratko
Máte nejaké domáce zvieratko o ktoré sa staráte?

Vodičák č. 23 otázka č. 09
(2 body)
Ak došlo pri jazde vozidla v tuneli k poruche vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stalo nepojazdným, alebo k dopravnej nehode vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Vodičák č. 23 otázka č. 10
(2 body)
Svetelné výstražné znamenie sa dáva zapínaním
Vodičák č. 23 otázka č. 11
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom, účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť
Vodičák č. 23 otázka č. 12
(2 body)
Ak je v blízkosti križovatky s riadenou premávkou priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod, chodec smie prechádzať
Vodičák č. 23 otázka č. 13
(1 bod)
Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť
Vodičák č. 23 otázka č. 14
(1 bod)
Voľný koniec antény dlhšej ako 1,40 m
Vodičák č. 23 otázka č. 15
(1 bod)
Osobné motorové vozidlo, nákladné motorové vozidlo a autobus musí byť vybavené
Vodičák č. 23 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
Vodičák č. 23 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 23 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka zrušuje platnosť
Vodičák č. 23 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 23 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 23 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 23 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka informuje
Vodičák č. 23 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 23 otázka č. 24
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 23 otázka č. 25
(3 body)
Vodič červeného vozidla
Vodičák č. 23 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 23 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

US