OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 17 otázka č. 01
(2 body)
Električkou sa rozumie
Vodičák č. 17 otázka č. 02
(2 body)
Vozovkou sa rozumie
Vodičák č. 17 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie viesť vozidlo, ak
Vodičák č. 17 otázka č. 04
(2 body)
Ak v obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy idú vozidlá v jednom z jazdných pruhov rýchlejšie ako vozidlá v inom jazdnom pruhu,
Vodičák č. 17 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať
Vodičák č. 17 otázka č. 06
(2 body)
Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa
Vodičák č. 17 otázka č. 07
(2 body)
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
Vodičák č. 17 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Vodičák č. 17 otázka č. 09
(2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať
Vodičák č. 17 otázka č. 10
(2 body)
Ak prekážku cestnej premávky nemožno bezodkladne odstrániť, je ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, povinný ju označiť
Vodičák č. 17 otázka č. 11
(2 body)
Osobitné označenie "Označenie vozidla vedeného osobou sluchovo postihnutou" (č. O 3) sa na vozidle vedenom sluchovo postihnutou osobou
Vodičák č. 17 otázka č. 12
(2 body)
V motorovom vozidle alebo v jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, počet prepravovaných osôb
Vodičák č. 17 otázka č. 13
(1 bod)
Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz, ak vodič
Vodičák č. 17 otázka č. 14
(1 bod)
Na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať
Zvieratko
Máte nejaké domáce zvieratko o ktoré sa staráte?

Vodičák č. 17 otázka č. 15
(1 bod)
Používanie pneumatík s protisklzovými hrotmi
Vodičák č. 17 otázka č. 16
(2 body)
Tieto dopravné značky upozorňujú na
Vodičák č. 17 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vjazd
Vodičák č. 17 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 17 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Vodičák č. 17 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 17 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 17 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 17 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 17 otázka č. 24
(3 body)
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 17 otázka č. 25
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 17 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 17 otázka č. 27
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku

US