OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 14 otázka č. 01
(2 body)
Nemotorovým vozidlom sa rozumie
Vodičák č. 14 otázka č. 02
(2 body)
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlo motocykla okrem prípadu, keď
Vodičák č. 14 otázka č. 03
(2 body)
Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie
Vodičák č. 14 otázka č. 04
(2 body)
Pri vlečení motorového vozidla na vlečnom vozidle musia byť za nezníženej viditeľnosti rozsvietené
Vodičák č. 14 otázka č. 05
(2 body)
Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je dovolená len premávka motorových vozidiel a jazdných súprav, ktorých najvyššia povolená rýchlosť nie je nižšia ako
Vodičák č. 14 otázka č. 06
(2 body)
Vodičovi je na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá zakázané
Vodičák č. 14 otázka č. 07
(2 body)
Vodič iného vozidla je povinný vozidlám s právom prednostnej jazdy a vozidlám, ktoré sprevádzajú, umožniť bezpečný a plynulý prejazd,
Vodičák č. 14 otázka č. 08
(2 body)
Prekážka cestnej premávky sa označuje
Vodičák č. 14 otázka č. 09
(2 body)
Miesto v postrannom vozíku motocykla sa
Vodičák č. 14 otázka č. 10
(2 body)
Účastník dopravnej nehody nie je povinný upovedomiť fyzickú osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody,alebo právnickú osobu, ak týmto osobám bola pri nehode spôsobená hmotná škoda, a oznámiť im svoje osobné údaje, ak
Vodičák č. 14 otázka č. 11
(2 body)
Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,
Vodičák č. 14 otázka č. 12
(2 body)
Ak policajt vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou, znamená tento pokyn
Vodičák č. 14 otázka č. 13
(1 bod)
Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii vozidla aj tabuľku s evidenčným číslom, ak
Vodičák č. 14 otázka č. 14
(1 bod)
Nosnosť pneumatík použitých na vozidle
Vodičák č. 14 otázka č. 15
(1 bod)
Prívesný vozík za jednostopové motorové vozidlo
Vzdelanie
Vaše vzdelanie?
Vodičák č. 14 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 14 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 14 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 14 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 14 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 14 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 14 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Vodičák č. 14 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 14 otázka č. 24
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 14 otázka č. 25
(3 body)
Tento pokyn policajta znamená
Vodičák č. 14 otázka č. 26
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 14 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku

US