OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 1 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 10 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 11 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 12 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 13 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 14 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 15 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 16 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 17 otázka č. 16
(2 body)
Tieto dopravné značky upozorňujú na
Vodičák č. 18 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
Vodičák č. 19 otázka č. 16
(2 body)
Tieto dopravné značky upozorňujú na
Vodičák č. 2 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 20 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 21 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 22 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 23 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
Vodičák č. 24 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na miesto, kde
Vodičák č. 25 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 26 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 27 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 28 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 29 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 3 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
Vodičák č. 30 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 31 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 32 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 33 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 34 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 35 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 4 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 5 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
Vodičák č. 6 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 7 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 8 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená :
Vodičák č. 9 otázka č. 16
(2 body)
Tieto dopravné značky s dodatkovou tabuľkou upozorňujú na
Vodičák č. 9 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 8 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 7 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 6 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 5 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje
Vodičák č. 4 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená :
Vodičák č. 35 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na
Vodičák č. 34 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 33 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 32 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 31 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje
Vodičák č. 30 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje vopred na
Vodičák č. 3 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na:
Vodičák č. 29 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 28 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 27 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 26 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 25 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 24 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka označuje:
Vodičák č. 23 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 22 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 21 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 20 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 2 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 19 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 18 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 17 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vjazd
Vodičák č. 16 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky,
Vodičák č. 15 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na
Vodičák č. 14 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 13 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 12 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 11 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 10 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 1 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 1 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 10 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka ozančuje
Vodičák č. 11 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou
Vodičák č. 12 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Vodičák č. 13 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 14 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 15 otázka č. 18
(2 body)
Tieto dopravné značky upozorňujú na
Vodičák č. 16 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 17 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 18 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 19 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 2 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
Vodičák č. 20 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 21 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vjazd
Vodičák č. 22 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 23 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka zrušuje platnosť
Vodičák č. 24 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 25 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 26 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 27 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 28 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
Vodičák č. 29 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
Vodičák č. 3 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 30 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi:
Vodičák č. 31 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 32 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 33 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 34 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 35 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 4 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 5 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 6 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 7 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 8 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 9 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 9 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka informuje o
Vodičák č. 8 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 7 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 6 otázka č. 19
(2 body)
Tieto dopravné značky upozorňujú na
Vodičák č. 5 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 4 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka:
Vodičák č. 35 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 34 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 33 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou
Vodičák č. 32 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka umiestnená pred železničným priecestím
Vodičák č. 31 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 30 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 3 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 29 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 28 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 27 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 26 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 25 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
Vodičák č. 24 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 23 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 22 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 21 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 20 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 2 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka sa používa na mieste, kde
Vodičák č. 19 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 18 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 17 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Vodičák č. 16 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka:
Veľkodušný
Považujete sa za človeka veľkodušného?Vodičák č. 15 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 14 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 13 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 12 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 11 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 10 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 1 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka:
Vodičák č. 1 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 10 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 11 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 12 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka informuje o
Vodičák č. 13 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 14 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 15 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 16 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 17 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 18 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 19 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 2 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamná:
Vodičák č. 20 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 21 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Vodičák č. 22 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Vodičák č. 23 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 24 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 25 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná znača znamená:
Vodičák č. 26 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka :
Vodičák č. 27 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 28 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 29 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Vodičák č. 3 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 30 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 31 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 32 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 33 otázka č. 20
(2 body)
Táto doparvná značka znamená:
Vodičák č. 34 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 35 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka označuje miesto,
Vodičák č. 4 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Vodičák č. 5 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 6 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 7 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 8 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka:
Vodičák č. 9 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 9 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 8 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 7 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 6 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 5 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 4 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 35 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 34 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 33 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka informuje
Vodičák č. 32 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 31 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 30 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka informuje
Vodičák č. 3 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 29 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 28 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 27 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 26 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 25 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 24 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 23 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 22 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 21 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Vodičák č. 20 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 2 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 19 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 18 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 17 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 16 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 15 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 14 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 13 otázka č. 21
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Vodičák č. 12 otázka č. 21
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Vodičák č. 11 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 10 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená :
Vodičák č. 1 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 1 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 10 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 11 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 12 otázka č. 22
(2 body)
Ak sú touto dopravnou značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,
Vodičák č. 13 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 14 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Vodičák č. 15 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 16 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 17 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 18 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 19 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 2 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 20 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Vodičák č. 21 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 22 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 23 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka informuje
Vodičák č. 24 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 25 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 26 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 27 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 28 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 29 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
Vodičák č. 3 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 30 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 31 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Vodičák č. 32 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 33 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 34 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Vodičák č. 35 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 4 otázka č. 22
(2 body)
Ak sú pod touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,
Vodičák č. 5 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 6 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 7 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka
Vodičák č. 8 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Vodičák č. 9 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka informuje
Vodičák č. 9 otázka č. 23
(2 body)
Táto vodiaca tabuľa označuje
Vodičák č. 8 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 7 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 6 otázka č. 23
(2 body)
Tieto žlté a čierne pruhy označujú
Vodičák č. 5 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 4 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 35 otázka č. 23
(2 body)
Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou
Vodičák č. 34 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Vodičák č. 33 otázka č. 23
(2 body)
Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou
Vodičák č. 32 otázka č. 23
(2 body)
Táto dodatková tabuľka znamená:
Vodičák č. 31 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa musí použiť na
Vodičák č. 30 otázka č. 23
(2 body)
Táto doparvná značka vyznačuje
Vodičák č. 3 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na:
Vodičák č. 29 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 28 otázka č. 23
(2 body)
Toto dopravné zariadenie je
Vodičák č. 27 otázka č. 23
(2 body)
Táto zábrana vyznačuje
Vodičák č. 26 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 25 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 24 otázka č. 23
(2 body)
Táto dodatková tabuľka
Vodičák č. 23 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 22 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Vodičák č. 21 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 20 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Vodičák č. 2 otázka č. 23
(2 body)
Prechádzať túto značku alebo ju nákladom presahovať
Vodičák č. 19 otázka č. 23
(2 body)
Táto dodatková tabuľka
Vodičák č. 18 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Vodičák č. 17 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 16 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 15 otázka č. 23
(2 body)
Táto dodatková tabuľka
Vodičák č. 14 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 13 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 12 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 11 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Vodičák č. 10 otázka č. 23
(2 body)
Táto zábrana vyznačuje
Vodičák č. 1 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka

US