OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
801.Dedičnosť znakov u človeka môžme skúmať:


(1 bod)
802.Eufenické preventívne opatrenia môžu ovplyvňovať:


(1 bod)
803.Telesná výška človeka je príkladom znaku:


(1 bod)
804.Liečenie osôb postihnutých dedičnými chorobami:


(1 bod)
805.Somatickou hybridizáciou sa vypestoval hybrid:


(1 bod)
806.Pri autozómovej dedičnosti:


(1 bod)
807.Pre gonozómovú dedičnosť je charakteristické, že:


(1 bod)
808.Spätné kríženie:


(1 bod)
809.Pri dedičnosti s úplnou dominanciou:


(1 bod)
810.Pri dihybridnom krížení sledujeme dedičný prenos:


(1 bod)
811.Koeficient dedivosti:


(1 bod)
812.Vysokú dedivosť majú:


(1 bod)
813.K zmene frekvencie alel v populácii dochádza:


(1 bod)
814.Gény malého účinku:


(1 bod)
815.Gény veľkého účinku:


(1 bod)
816.Gény v plazmidoch sú usporiadané:


(1 bod)
817. Genetická transformácia je:


(1 bod)
818.Majú plazmidy schopnosť replikovať sa samostatne:


(1 bod)
819.Chromozómové určenie pohlavia samcov u cicavcov je:


(1 bod)
820.Segregácia chromozómov v meiotickom delení má za následok:


(1 bod)
821.Chromozómové lokusy:


(1 bod)
822.Pre homogametické pohlavie je charakteristické, že:


(1 bod)
823. Pre heterogametické pohlavie je charakteristické, že:


(1 bod)
824.Mitochondrie v eukaryotických bunkách vznikli:


Múdry
Považujete sa za múdreho človeka?(1 bod)
825.Plastidy v eukaryotických bunkách vznikli:US