OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
551.Fibrinogén:


(1 bod)
552.Aglutinácia je:


(1 bod)
553.Aglutinogény sú:


(1 bod)
554.Aglutiníny sú:


(1 bod)
555.Podstatou zrážania krvi u stavovcov je:


(1 bod)
556.Otvorená obehová sústava sa vyskytuje u:


(1 bod)
557.Lymfatickú sústavu majú:


(1 bod)
558.Srdce rýb pozostáva z:


Múdry
Považujete sa za múdreho človeka?(1 bod)
559.Úplnú komorovú priehradku majú:


(1 bod)
560.U cicavcov sa okysličená krv vháňa:


(1 bod)
561.Podnety na srdcovú činnosť vznikajú:


(1 bod)
562.Záznam zmien elektrického potenciálu srdcového svalu sa označuje ako:


(1 bod)
563.Tlak krvi:


(1 bod)
564.Protonefrídie sa 1.x objavujú u:


(1 bod)
565.Do čreva vyúsťujú:


(1 bod)
566.Vylučovacími orgánmi stavovcov sú:


(1 bod)
567.Vylučovacia sústava zabezpečuje:


(1 bod)
568.Hormóny:


(1 bod)
569.cAMP:


(1 bod)
570.Hormonálne regulácie:


(1 bod)
571.Pohlavné feromóny:


(1 bod)
572.Rastový hormón sa tvorí:


(1 bod)
573. Zadný lalok hypofýzy:


(1 bod)
574.Epifýza:


(1 bod)
575.Hormóny štítnej žľazy:US