OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
1026.Skleníkový efekt je vyvolávaný zvýšenou koncentráciou:


(1 bod)
1027.Príkladom biomu je:


(1 bod)
1028.Biomy v horizontálnom smere vytvárajú:


(1 bod)
|1029.Stúpajúce množstvo CO2 v ovzduší:


(1 bod)
1030.Množstvo síry v živočíšnych telách je:


(1 bod)
1031.Percentuálne zastúpenie dusíka v ovzduší je:


(1 bod)
1032.Na premene dusíkatých látok sa podieľajú:


(1 bod)
1033.Eutrofizácia vody je spôsobená:


(1 bod)
1034.Pre organizmus sú najnepriaznivejšie:


(1 bod)
1035.Základnými zdrojmi minerálnych látok sú:


(1 bod)
1036.Samočistiaca schopnosť vody závisí od:


(1 bod)
1037.Proces pri ktorom dochádza k premnoženiu vodných rastlín sa nazýva:


(1 bod)
1038.Podzemné vody sú najviac znečisťované:


(1 bod)
1039.Kyslé dažde okysľujú pôdu:


(1 bod)
1040.Pitná voda s vyšším obsahom dusíkatých látok spôsobuje u dojčiat:


(1 bod)
1041.Pojem erózia znamená:


(1 bod)
1042.V súčasnosti sa v dôsledku vodných erózií stráca:


(1 bod)
1043.Rádioaktívne prvky,ktoré sa hromadia v ludskom organizme:


(1 bod)
1044.Hladina hlučnosti sa zvyšuje ročne o:


(1 bod)
1045.Najväčšími producentmi odpadov je:


(1 bod)
1046.Nadmerné množstvo odpadov znižujeme:


Počítačové zručnosti
Ako hodnotíte svoje počítačové zručnosti?


(1 bod)
1047.Humus vzniká:


(1 bod)
1048.K poškodeniu sluchu až k hluchote dochádza pri hluku:


(1 bod)
1049.Akustickú pohodu prostredia určuje:


(1 bod)
1050.Hlukom označujeme:US