OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
351.Krvný obeh obojživelníkov je:


(1 bod)
352.Bezchvosté obojživelníky sú:


(1 bod)
353.Plazy sa nazývajú:


(1 bod)
354.Nestálu telesnú teplotu majú:


(1 bod)
355.Plazy dýchajú:


(1 bod)
356.Plazy a vtáky majú lebku spojenú s chrbticou:


(1 bod)
357.Krokodíly majú zuby:


(1 bod)
358.Pancier korytnačiek je z:


(1 bod)
359.Krokodíly:


(1 bod)
360.Ktoré šupináče majú zrastené a priesvitné viečka:(1 bod)
0

(1 bod)
362.Správne priraďte typy nervových sústav:


(1 bod)
363.Dýchanie kožou má veľký význam pre:


(1 bod)
364.Amnion je:


(1 bod)
365.Seróza je:


(1 bod)
366.Temenné oko majú vyvinuté:


(1 bod)
367.Vtáky nazývame:


Pohlavie
Vaše pohlavie?
(1 bod)
368.Krkavčia kosť u vtákov:


(1 bod)
369.Kloaka:


(1 bod)
370.K živočíchom so stálou telesnou teplotou patria:


(1 bod)
371.Medzi pravtáky zaradujeme:


(1 bod)
372.Ktoré vtáky patria medzi bežce:


(1 bod)
373.Vtáky majú žalúdok:


(1 bod)
374.Kloaka sa nevyskytuje u:


(1 bod)
375.Mláďatá nekŕmia:US