OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
901.Pre fotosyntézu bola najvýhodnejšia kombinácia chlorofylu:


(1 bod)
902.Nositeľmi najvýhodnejšej kombinácie chlorofylu pre fotosyntézu boli:


(1 bod)
903.Súhrn všetkých ekosystémov tvorí:


(1 bod)
904.Súhrn všetkých živočíchov žijúcich na spoločnom území tvorí:


(1 bod)
905.Súhrn všetkých organizmov žijúcich na spoločnom území tvorí:


(1 bod)
906.Prvým stupňom vývoja ekosystému je:


(1 bod)
907.Útvary druhohôr sú:


(1 bod)
908.Útvary mladších prvohôr sú:


(1 bod)
909.K rozdeleniu vývoja živočíchov na jednobunkové a mnohobunkové došlo:


(1 bod)
910.Kalcichordáty tvoria vrchol vývoja:


(1 bod)
911.Vrchol vývoja mäkkýšov predstavujú:


(1 bod)
912.Graptolity predstavujú vrcholné štádium:


(1 bod)
913.Žiabrové štrbiny sa vyvíjali u:


(1 bod)
914.Rybovité stavovce vznikali na rozhraní:


Škola
Darí/lo sa Vám v škole?
(1 bod)
915.Prvé cicavce sa vyskytovali:


(1 bod)
916.Kostenná vnútorná kostra sa objavuje vo vývoji:


(1 bod)
917.Mnohobunkovce vznikli v:


(1 bod)
918.Lalokoplutvovce sú vývojovými predchodcami:


(1 bod)
919.Schopnosť dýchať vzdušný kyslík sa vyvinula najprv u:


(1 bod)
920.Prvé cicavce sa objavili v:


(1 bod)
921.Potomkovia obojživelníkov špecializovaní na život na súši:


(1 bod)
922.Vývojovo najdôležitejšie plazy prvohôr sú:


(1 bod)
923.Vackovce a placentovce sa vyvíjali v:


(1 bod)
924.Vrcholom vývoja článkonožcov je:


(1 bod)
925.Za všeobecného predka ľudoopíc sa považuje:US