OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
1.Základnou štruktúrnou a funkčnou jednotkou živých sústav je:


(1 bod)
2.Veda, ktorá skúma všetky javy na úrovni bunky sa nazýva:


(1 bod)
3.Polypeptidový reťazec bielkovín vznikol spájaním:


(1 bod)
5.Hmotným základom dedičnosti sú:


(1 bod)
6.V akej forme sa vyskytujú sacharidy v bunke:


(1 bod)
7.Ktoré polysacharidy majú stavebnú funkciu:


Vzdelanie
Vaše vzdelanie?
(1 bod)
8.Z ktorého monosacharidu primárne čerpajú organizmy všetku energiu:


(1 bod)
9.Čo je glykogén:


(1 bod)
10.Ktorý polysacharid sa podieľa na stavbe bunkovej steny húb:


(1 bod)
11.Tuky sú:


(1 bod)
12.V každej bunke rozlišujeme:


(1 bod)
13.Bunkové organely, ktorých základom sú biomembrány nazývame:


(1 bod)
14.Bunky podľa štruktúry delíme:


(1 bod)
15.Z čoho sú zložené biomembrány:


(1 bod)
16.Ktoré organizmy radíme medzi prokaryotické:


(1 bod)
17.Najdôležitejšie štruktúry bunkových povrchov sú:


(1 bod)
18.Čo tvorí jadro prokaryotických organizmov:


(1 bod)
19.Majú prokaryotické organizmy jadro ohraničené membránou:


(1 bod)
20.V ktorých prokaryotických bunkách sa nachádzajú tylakoidy:


(1 bod)
21.Čo uvoľňuje energiu z organických látok u prokaryot:


(1 bod)
22.K eukaryotickým organizmom patria:


(1 bod)
23.U eukaryotických buniek je charakteristické množstvo membránových organel:


(1 bod)
24.Ktoré chemické reakcie sa uskutočňujú v Golgiho systéme:


(1 bod)
25.Koľko biomembrán majú mitochondrie:US