OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 10 otázka č. 01
(2 body)
Neohrozením sa rozumie povinnosť vodiča
Vodičák č. 10 otázka č. 02
(2 body)
Vodič
Vodičák č. 10 otázka č. 03
(2 body)
Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí
Vodičák č. 10 otázka č. 04
(2 body)
Pri vchádzaní na električkový pás a pri jeho prechádzaní vodič
Vodičák č. 10 otázka č. 05
(2 body)
Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde
Vodičák č. 10 otázka č. 06
(2 body)
Pri vchádzaní z miesta mimo cesty na cestu vodič
Vodičák č. 10 otázka č. 07
(2 body)
Vodič vozidla, ktorý je povinný použiť prenosný výstražný trojuholník, je povinný tento trojuholník umiestniť na okraj vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej
Vodičák č. 10 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo
Pohlavie
Vaše pohlavie?
Vodičák č. 10 otázka č. 09
(2 body)
Za zníženej viditeľnosti musia byť na vlečenom vozidle rozsvietené
Vodičák č. 10 otázka č. 10
(2 body)
Vozidlá s právom prednostnej jazdy a vozidlá, ktoré sprevádzajú
Vodičák č. 10 otázka č. 11
(2 body)
Na druhom sedadle motocykla sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako
Vodičák č. 10 otázka č. 12
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom, účastník dopravnej nehody
Vodičák č. 10 otázka č. 13
(1 bod)
Hry na ceste sú dovolené
Vodičák č. 10 otázka č. 14
(1 bod)
Najväčšia prípustná celková šírka prívesného vozíka za dvojkolesové vozidlo je
Vodičák č. 10 otázka č. 15
(1 bod)
Náhradná pneumatika musí byť nahustená
Vodičák č. 10 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 10 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 10 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka ozančuje
Vodičák č. 10 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 10 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 10 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená :
Vodičák č. 10 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 10 otázka č. 23
(2 body)
Táto zábrana vyznačuje
Vodičák č. 10 otázka č. 24
(3 body)
Vodič modrého vozidla
Vodičák č. 10 otázka č. 25
(3 body)
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj!" pre
Vodičák č. 10 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 10 otázka č. 27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

US