OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 4 otázka č. 01
(2 body)
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie
Vodičák č. 4 otázka č. 02
(2 body)
Ak sa premávka vo vyhradenom jazdnom pruhu riadi osobitnými svetelnými signálmi (č. S 9a až č. S 9g),
Vodičák č. 4 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak
Vodičák č. 4 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého celková hmotnosť neprevyšuje 750 kg, okrem vodiča motocykla, smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 4 otázka č. 05
(2 body)
Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný
Vodičák č. 4 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia
Vodičák č. 4 otázka č. 07
(2 body)
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci
Vodičák č. 4 otázka č. 08
(2 body)
Cyklisti smú jazdiť
Vodičák č. 4 otázka č. 09
(2 body)
Do pešej zóny je povolený vjazd
Vodičák č. 4 otázka č. 10
(2 body)
Osoba, ktorú na to poveril okresný dopravný inšpektorát, je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla pri prechádzaní cez vozovku školskou mládežou alebo deťmi
Vodičák č. 4 otázka č. 11
(2 body)
Dodatkové tabuľky
Vodičák č. 4 otázka č. 12
(2 body)
Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to
Vodičák č. 4 otázka č. 13
(1 bod)
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako
Vodičák č. 4 otázka č. 14
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Vodičák č. 4 otázka č. 15
(1 bod)
Prívesy za osobné automobily
Vodičák č. 4 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 4 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená :
Vodičák č. 4 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 4 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka:
Vodičák č. 4 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Vodičák č. 4 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 4 otázka č. 22
(2 body)
Ak sú pod touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,
Zvieratko
Máte nejaké domáce zvieratko o ktoré sa staráte?

Vodičák č. 4 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 4 otázka č. 24
(3 body)
V poradí tretie prejde okolo prekážky
Vodičák č. 4 otázka č. 25
(3 body)
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v pritiľahlom rohu križovatky,
Vodičák č. 4 otázka č. 26
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 4 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

US