OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 29 otázka č. 01
(2 body)
Električkovým pásom sa rozumie
Vodičák č. 29 otázka č. 02
(2 body)
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie
Vodičák č. 29 otázka č. 03
(2 body)
Predchádza sa
Vodičák č. 29 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg bez prípojného vozidla, okrem vodiča motocykla, smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 29 otázka č. 05
(2 body)
Vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo
Vodičák č. 29 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodičák č. 29 otázka č. 07
(2 body)
Správca cesty môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevázdkovateľa,
Vodičák č. 29 otázka č. 08
(2 body)
Ak došlo pri jazde vozidla v tuneli k poruche vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stalo nepojazdným, alebo k dopravnej nehode vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Vodičák č. 29 otázka č. 09
(2 body)
Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou poľných ciest, lesných ciest a obytných zón jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako
Vodičák č. 29 otázka č. 10
(2 body)
Policajt je oprávnený zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy,
Vodičák č. 29 otázka č. 11
(2 body)
Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené
Vodičák č. 29 otázka č. 12
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zeleným plným kruhovým svetlo
Vodičák č. 29 otázka č. 13
(1 bod)
Hry detí na ceste sú dovolené
Vodičák č. 29 otázka č. 14
(1 bod)
Vozidlo s konštrukčnou rýchlosťou väčšou ako 20km/h musí mať vybavené účinnými lapačmi nečistôt, ktoré v dostatočnej miere zabránia rozstreku nečistôt dozadu
Vodičák č. 29 otázka č. 15
(1 bod)
Dvoma od seba nezávislými účinnými brzdami s plynule odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku, bicykel
Vzdelanie
Vaše vzdelanie?
Vodičák č. 29 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 29 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 29 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
Vodičák č. 29 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 29 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Vodičák č. 29 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 29 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
Vodičák č. 29 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 29 otázka č. 24
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku:
Vodičák č. 29 otázka č. 25
(3 body)
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj" pre
Vodičák č. 29 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 29 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku

US