OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 8 otázka č. 01
(2 body)
Pešou zónou sa rozumie
Vodičák č. 8 otázka č. 02
(2 body)
Vodičom sa rozumie
Vodičák č. 8 otázka č. 03
(2 body)
Ak vozidlo vrátane nákladu nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla
Pohlavie
Vaše pohlavie?
Vodičák č. 8 otázka č. 04
(2 body)
Pozdĺž električky sa jazdí
Vodičák č. 8 otázka č. 05
(2 body)
Vodič pri odbočovaní nesmie
Vodičák č. 8 otázka č. 06
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
Vodičák č. 8 otázka č. 07
(2 body)
Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
Vodičák č. 8 otázka č. 08
(2 body)
Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že v prípade potreby nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia,aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vodič
Vodičák č. 8 otázka č. 09
(2 body)
Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svetiel, vodič je povinný ho použiť
Vodičák č. 8 otázka č. 10
(2 body)
Na pripájacom alebo odbočovacom pruhu vodič
Vodičák č. 8 otázka č. 11
(2 body)
Tam, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m je zakázané státie v čase
Vodičák č. 8 otázka č. 12
(2 body)
Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to
Vodičák č. 8 otázka č. 13
(1 bod)
Ak náklad na motorovom vozidle alebo na jazdnej súprave prečnieva do strany vonkajší okraj obrysových svetiel viac ako o 40 cm musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený
Vodičák č. 8 otázka č. 14
(1 bod)
Činná plocha plášťa pneumatiky na osobnom automobile musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok alebo zárezov
Vodičák č. 8 otázka č. 15
(1 bod)
Zadné svetlá so svetlom do hmly musia byť na vozidle umiestnené tak, aby
Vodičák č. 8 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená :
Vodičák č. 8 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 8 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 8 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 8 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka:
Vodičák č. 8 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 8 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Vodičák č. 8 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 8 otázka č. 24
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 8 otázka č. 25
(3 body)
Ako druhé vojde do križovatky
Vodičák č. 8 otázka č. 26
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 8 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku

US