OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
151.Koľkými znakmi sa odlišujú jedno od dvojklíčnolistových rastlín:


(1 bod)
152.Kambium je pletivo:


(1 bod)
153.Ihlice borovice rastú na:


(1 bod)
154.Tzv. iniciálnu-jedinú deliacu bunku na vrchole orgánov majú:


(1 bod)
155.Borovica hladká a borovica limba má na brachyblastoch:


(1 bod)
156.Borovicorasty majú v drevnej časti cievneho zväzku:


(1 bod)
157.Najdlhšie ihlice z našich ihličín má:


(1 bod)
158.Šišky akej dreviny sa rozpadávajú v čase zrelosti semien:


(1 bod)
159.Borka je:


(1 bod)
160.Letokruh je:


(1 bod)
161.Perovito zložené listy majú:


(1 bod)
162.Perigónium je:


(1 bod)
163.Nucellus je:


(1 bod)
164.Zygota je:


(1 bod)
165.Endosperm je:


On-line/papierová
Vyhovuje ti on-line forma testu?
(1 bod)
166.Dvojité oplodnenie sa vyvinulo u:


(1 bod)
167.Zrelý zárodočný miešok magnóliorastov obsahuje:


(1 bod)
168.Piestik vzniká zrastením:


(1 bod)
169.Obaly vajíčka magnóliorastov sa menia na:


(1 bod)
170.Ktorá čelaď dvojklíčnolistových má veľký a neustálený počet kvetných častí:


(1 bod)
171.Oplodie vzniká:


(1 bod)
172.Androeceum sú:


(1 bod)
173.Gynaeceum sú:


(1 bod)
174.Borovicorasty majú oplodnenie:


(1 bod)
175.Corolla predstavuje:US