OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
951.Evolučné najmladšie sú:


(1 bod)
952.Sinice:


(1 bod)
953.Prechod rastlín na súš počas silúru trval:


(1 bod)
954.Krytosemenné rastliny:


(1 bod)
955.Mnohobunkovce sú:


(1 bod)
956.Český antropológ Hrdlička dokázal:


(1 bod)
957.Všetky organizmy žijúce na určitom území tvoria:


(1 bod)
958.Spojenie biocenózy s neživým prostredím sa nazýva:


(1 bod)
959.Ekológia vznikla:


(1 bod)
960.Antropoekológia:


(1 bod)
961.Najvhodnejší súhrn určitých podmienok prostredia označujeme:


(1 bod)
962.Rozmedzie podmienok prostredia, ktorým sa organizmus môže prispôsobiť označujeme ako:


(1 bod)
963.Medzi abiotické podmienky života zahŕňame:


(1 bod)
964.Medzi biotické podmienky života zahŕňame:


(1 bod)
965.Podlá podmienok prostredia rozlišujeme v biosfére:


(1 bod)
966.Organizmy, podľa ktorých usudzujeme aké sú podmienky prostredia nazývame:


(1 bod)
967.Kozmopolitné organizmy:


(1 bod)
968.Bioindikátory:


(1 bod)
969.Ultrafialové žiarenie je:


(1 bod)
970.Pre fotosyntézu je využívané:


(1 bod)
971.Množstvo ultrafialového žiarenia, ktoré dopadá na povrch Zeme:


Pocit
Ako sa cítiš?
(1 bod)
972.Infračervené žiarenie:


(1 bod)
973.Najodolnejšie voči zmenám teplôt sú:


(1 bod)
974.Odolnosť rastlín voči vysokým alebo nízkym teplotám závisí:


(1 bod)
975.Baktérie a sinice odolávajú zmenám teplôt v rozmedzí:US