OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 32 otázka č. 01
(2 body)
Chodníkom sa rozumie
Vodičák č. 32 otázka č. 02
(2 body)
Priechodom pre cyklistov sa rozumie
Vodičák č. 32 otázka č. 03
(2 body)
Vodič musí pri obchádzaní stojaceho autobusu, ktorý je označený ako autobus prepravujúci deti (č. O 6), prihliadnuť na možnosť vbehnutia detí na vozovku a
Vodičák č. 32 otázka č. 04
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy
Vodičák č. 32 otázka č. 05
(2 body)
Najväčšiu povolenú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ani najvyššiu povolenú rýchlosť žiadneho z vozidiel súpravy, vodič
Vodičák č. 32 otázka č. 06
(2 body)
Vodič motorového vozidla a nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde
Vodičák č. 32 otázka č. 07
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať
Vodičák č. 32 otázka č. 08
(2 body)
Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že v prípade potreby nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný
Vodičák č. 32 otázka č. 09
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
On-line/papierová
Vyhovuje ti on-line forma testu?
Vodičák č. 32 otázka č. 10
(2 body)
Za nezníženej viditeľnosti sú povinní jazdiť s rozsvietenými stretávacími svetlami
Vodičák č. 32 otázka č. 11
(2 body)
Pri preprave živých zvierat
Vodičák č. 32 otázka č. 12
(2 body)
Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel
Vodičák č. 32 otázka č. 13
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,
Vodičák č. 32 otázka č. 14
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Vodičák č. 32 otázka č. 15
(1 bod)
Dvoma od seba nezávislými brzdami s plynule odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku, bicykel
Vodičák č. 32 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 32 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 32 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 32 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka umiestnená pred železničným priecestím
Vodičák č. 32 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 32 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 32 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 32 otázka č. 23
(2 body)
Táto dodatková tabuľka znamená:
Vodičák č. 32 otázka č. 24
(3 body)
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 32 otázka č. 25
(3 body)
Vodič modrého vozidla
Vodičák č. 32 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 32 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

US