OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 27 otázka č. 01
(2 body)
Nemotorovým vozidlom sa rozumie
Vodičák č. 27 otázka č. 02
(2 body)
Neobmedzením sa rozumie povinnosť
Vodičák č. 27 otázka č. 03
(2 body)
Na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla požiť na jazdu
Vodičák č. 27 otázka č. 04
(2 body)
Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí
Vodičák č. 27 otázka č. 05
(2 body)
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim
Vodičák č. 27 otázka č. 06
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
Vodičák č. 27 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na
Vodičák č. 27 otázka č. 08
(2 body)
Ak zamestnanec dráhy dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom, vodič
Vodičák č. 27 otázka č. 09
(2 body)
Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať
Vodičák č. 27 otázka č. 10
(2 body)
Vodič nesmie jazdiť
Vodičák č. 27 otázka č. 11
(2 body)
Za motorovým vozidlom s prívesom sa
Vodičák č. 27 otázka č. 12
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom
Vodičák č. 27 otázka č. 13
(1 bod)
Ak náklad na motorovom vozidle alebo na jazdnej súprave prečnieva do strany od vonkajšieho okraja obrysových svetiel viac ako o 40 cm musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený
Vodičák č. 27 otázka č. 14
(1 bod)
Činná plocha plášťa pneumatiky na osobnom automobile musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok alebo zárezov
Vodičák č. 27 otázka č. 15
(1 bod)
Prívesy za osobné automobily
Vodičák č. 27 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 27 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 27 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 27 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 27 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 27 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Zvieratko
Máte nejaké domáce zvieratko o ktoré sa staráte?

Vodičák č. 27 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 27 otázka č. 23
(2 body)
Táto zábrana vyznačuje
Vodičák č. 27 otázka č. 24
(3 body)
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 27 otázka č. 25
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 27 otázka č. 26
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 27 otázka č. 27
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku

US