OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 30 otázka č. 01
(2 body)
Mopedom sa rozumie
Vodičák č. 30 otázka č. 02
(2 body)
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
Vodičák č. 30 otázka č. 03
(2 body)
Na krajnicu smie vodič motorového vozidla okrem vodiča mopeda vojsť
Vodičák č. 30 otázka č. 04
(2 body)
Ak vodič autobusu mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu prechádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
Vodičák č. 30 otázka č. 05
(2 body)
Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg s prípojným vozidlom, ktorého celková hmotnosť neprevyšuje 750 kg, okrem vodiča motocykla, smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 30 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodičák č. 30 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Vodičák č. 30 otázka č. 08
(2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva
Vodičák č. 30 otázka č. 09
(2 body)
Za zníženej viditeľnosti musia byť na vlečenom vozidle rozsvietené
Vodičák č. 30 otázka č. 10
(2 body)
Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je dovolená len premávka motorových vozidiel a jazdných súprav, ktorých najvyššia povolená rýchlosť nie je nižšia ako
Vodičák č. 30 otázka č. 11
(2 body)
Pri preprave nákladu sa
Vodičák č. 30 otázka č. 12
(2 body)
Policajt a vojak v činnej službe vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením "POLÍCIA"
Vodičák č. 30 otázka č. 13
(1 bod)
Ak náklad prečnieva vpredu alebo vzadu viac ako
Vodičák č. 30 otázka č. 14
(1 bod)
Najväčšia prípustná celková šírka prívesného vozíka za dvojkolesové vozidlo je
Pocit
Ako sa cítiš?
Vodičák č. 30 otázka č. 15
(1 bod)
Ak opotrebovanie alebo poškodenie pneumatík prevyšuje prípustnú hranicu,
Vodičák č. 30 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 30 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje vopred na
Vodičák č. 30 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi:
Vodičák č. 30 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 30 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 30 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka informuje
Vodičák č. 30 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 30 otázka č. 23
(2 body)
Táto doparvná značka vyznačuje
Vodičák č. 30 otázka č. 24
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 30 otázka č. 25
(3 body)
V poradí tretie prejde okolo prekážky
Vodičák č. 30 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 30 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

US