OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 33 otázka č. 01
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá
Vodičák č. 33 otázka č. 02
(2 body)
Vozidlom sa rozumie
Vodičák č. 33 otázka č. 03
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom je povinná byť počas jazdy týmto pásom riadne pripútaná. To neplatí pre
Vodičák č. 33 otázka č. 04
(2 body)
V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla používať na jazdu
Vodičák č. 33 otázka č. 05
(2 body)
Ak vodič autobusu mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu prechádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu
Vodičák č. 33 otázka č. 06
(2 body)
Vodičovi autobusu verejnej dopravy osôb alebo trolejbusu v obci vodiči ostatných vozidiel
Vodičák č. 33 otázka č. 07
(2 body)
Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič
Vodičák č. 33 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlá, ak
Vodičák č. 33 otázka č. 09
(2 body)
Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je vodičovi zastavenie a státie
Vodičák č. 33 otázka č. 10
(2 body)
Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený a pripevnený, aby
Vodičák č. 33 otázka č. 11
(2 body)
Ak zdravotne postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje pomocou pre ňu určeného ručného alebo motorového vozíka, použije chodník,
Vodičák č. 33 otázka č. 12
(2 body)
Policajt v rovnošate dáva z idúceho vozidla znamenie na zastavenie vozidla
Vodičák č. 33 otázka č. 13
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené
Vodičák č. 33 otázka č. 14
(1 bod)
Príves, okrem prívesu za jednostopové motorové vozidlo, musí byť vybavený
Škola
Darí/lo sa Vám v škole?
Vodičák č. 33 otázka č. 15
(1 bod)
Osobné motorové vozidlo, nákladné motorové vozidlo a autobus musí byť riadne vybavené
Vodičák č. 33 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 33 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 33 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 33 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou
Vodičák č. 33 otázka č. 20
(2 body)
Táto doparvná značka znamená:
Vodičák č. 33 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka informuje
Vodičák č. 33 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 33 otázka č. 23
(2 body)
Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou
Vodičák č. 33 otázka č. 24
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku:
Vodičák č. 33 otázka č. 25
(3 body)
Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:
Vodičák č. 33 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 33 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku

US