OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 1 otázka č. 24
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku:
Vodičák č. 10 otázka č. 24
(3 body)
Vodič modrého vozidla
Vodičák č. 11 otázka č. 24
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vodičák č. 12 otázka č. 24
(3 body)
Prednosť v jazde má vodič
Vodičák č. 13 otázka č. 24
(3 body)
V poradí druhé prejde okolo prekážky
Vodičák č. 14 otázka č. 24
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 15 otázka č. 24
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 16 otázka č. 24
(3 body)
Ako druhé vojde do križovatky
Vodičák č. 17 otázka č. 24
(3 body)
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 18 otázka č. 24
(3 body)
Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 19 otázka č. 24
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 2 otázka č. 24
(3 body)
Vodič modrého vozidla
Vodičák č. 20 otázka č. 24
(3 body)
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 21 otázka č. 24
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku:
Vodičák č. 22 otázka č. 24
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 23 otázka č. 24
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 24 otázka č. 24
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 25 otázka č. 24
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku vo tomto poradí:
Vodičák č. 26 otázka č. 24
(3 body)
Zelené vozidlo vojde do križovatky ako
Vodičák č. 27 otázka č. 24
(3 body)
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 28 otázka č. 24
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 29 otázka č. 24
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku:
Vodičák č. 3 otázka č. 24
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 30 otázka č. 24
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 31 otázka č. 24
(3 body)
Ako prvé vojde do križovatky
Vodičák č. 32 otázka č. 24
(3 body)
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 33 otázka č. 24
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku:
Vodičák č. 34 otázka č. 24
(3 body)
Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 35 otázka č. 24
(3 body)
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 4 otázka č. 24
(3 body)
V poradí tretie prejde okolo prekážky
Vodičák č. 5 otázka č. 24
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 6 otázka č. 24
(3 body)
Vodič modrého vozidla
Vodičák č. 7 otázka č. 24
(3 body)
Prednosť v jazde má vodič
Vodičák č. 8 otázka č. 24
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 9 otázka č. 24
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 9 otázka č. 25
(3 body)
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 8 otázka č. 25
(3 body)
Ako druhé vojde do križovatky
Vodičák č. 7 otázka č. 25
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 6 otázka č. 25
(3 body)
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky
Vodičák č. 5 otázka č. 25
(3 body)
Zelené vozidlo vojde do križovatky ako
Vodičák č. 4 otázka č. 25
(3 body)
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v pritiľahlom rohu križovatky,
Vodičák č. 35 otázka č. 25
(3 body)
Vodič červeného vozidla smie
Vodičák č. 34 otázka č. 25
(3 body)
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky
Vodičák č. 33 otázka č. 25
(3 body)
Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:
Vodičák č. 32 otázka č. 25
(3 body)
Vodič modrého vozidla
Vodičák č. 31 otázka č. 25
(3 body)
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to :
Vodičák č. 30 otázka č. 25
(3 body)
V poradí tretie prejde okolo prekážky
Vodičák č. 3 otázka č. 25
(3 body)
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, prejdú cez križovatku ako prvé
Vodičák č. 29 otázka č. 25
(3 body)
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj" pre
Vodičák č. 28 otázka č. 25
(3 body)
V poradí druhé prejde okolo prekážky
Vodičák č. 27 otázka č. 25
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 26 otázka č. 25
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 25 otázka č. 25
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 24 otázka č. 25
(3 body)
Na tento pokyn policajta
Vodičák č. 23 otázka č. 25
(3 body)
Vodič červeného vozidla
Vodičák č. 22 otázka č. 25
(3 body)
Vodič modrého vozidla
Vodičák č. 21 otázka č. 25
(3 body)
Tento pokyn policajta znamená
Vodičák č. 20 otázka č. 25
(3 body)
Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:
Vodičák č. 2 otázka č. 25
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 19 otázka č. 25
(3 body)
V poradí tretie prejde okolo prekážky
Vodičák č. 18 otázka č. 25
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vodičák č. 17 otázka č. 25
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 16 otázka č. 25
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 15 otázka č. 25
(3 body)
Tento pokyn policajta znamená
Vodičák č. 14 otázka č. 25
(3 body)
Tento pokyn policajta znamená
Vodičák č. 13 otázka č. 25
(3 body)
Na tento pokyn policajta
Vodičák č. 12 otázka č. 25
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 11 otázka č. 25
(3 body)
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj" pre
Vodičák č. 10 otázka č. 25
(3 body)
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj!" pre
Vodičák č. 1 otázka č. 25
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 1 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 10 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 11 otázka č. 26
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 12 otázka č. 26
(3 body)
V poradí posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 13 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 14 otázka č. 26
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 15 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 16 otázka č. 26
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 17 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 18 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 19 otázka č. 26
(3 body)
Vaše vozidlo, odbočujúce vľavo, prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 2 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 20 otázka č. 26
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 21 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 22 otázka č. 26
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vodičák č. 23 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 24 otázka č. 26
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 25 otázka č. 26
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vodičák č. 26 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 27 otázka č. 26
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 28 otázka č. 26
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 29 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 3 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 30 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 31 otázka č. 26
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 32 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 33 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 34 otázka č. 26
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku:
Vodičák č. 35 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 4 otázka č. 26
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Veľkodušný
Považujete sa za človeka veľkodušného?Vodičák č. 5 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 6 otázka č. 26
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 7 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 8 otázka č. 26
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 9 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 9 otázka č. 27
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 8 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 7 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 6 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 5 otázka č. 27
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vodičák č. 4 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 35 otázka č. 27
(3 body)
Ako prvé prejdú cez križovatku
Vodičák č. 34 otázka č. 27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 33 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 32 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 31 otázka č. 27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 30 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 3 otázka č. 27
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 29 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 28 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 27 otázka č. 27
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vodičák č. 26 otázka č. 27
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vodičák č. 25 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 24 otázka č. 27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 23 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 22 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejdú cez križovatku
Vodičák č. 21 otázka č. 27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 20 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 2 otázka č. 27
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 19 otázka č. 27
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 18 otázka č. 27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 17 otázka č. 27
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vodičák č. 16 otázka č. 27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 15 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 14 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 13 otázka č. 27
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 12 otázka č. 27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 11 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 10 otázka č. 27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 1 otázka č. 27
(3 body)
V poradí tretie prejde cez križovatku

US