OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
426.Autotrofné bunky:


(1 bod)
427.Uvoľňovanie energie v bunke sa uskutočňuje:


(1 bod)
428.Uvoľnená energia sa v bunke ukladá:


(1 bod)
429.Anaeróbna glykolýza:


(1 bod)
430.Enzýmy anaeróbnej glykolýzy:


(1 bod)
431.Rozštiepením jednej molekuly glukózy:


Zvieratko
Máte nejaké domáce zvieratko o ktoré sa staráte?

(1 bod)
432.Alkoholové kvasenie:


(1 bod)
433.Oxidatívna fosforylácia:


(1 bod)
434.Enzýmy oxidatívnej fosforylácie:


(1 bod)
435.Bunkové oxidácie:


(1 bod)
436.Makroergické väzby sú vytvorené:


(1 bod)
437.Syntéza DNA v rastlinných bunkách prebieha:


(1 bod)
438.Syntéza DNA v živočíšnych bunkách prebieha:


(1 bod)
439.Replikácia jadrovej DNA prebieha:


(1 bod)
440.Tymín sa v DNA páruje:


(1 bod)
441.Guanín sa v DNA páruje:


(1 bod)
442.Adenín sa v RNA páruje:


(1 bod)
443.Cytozín sa v RNA páruje:


(1 bod)
444.Stavebným materiálom pre syntézu RNA sú:


(1 bod)
445.Pri replikácii dvojvláknovej DNA slúži ako matrica:


(1 bod)
446.RNA sa v bunke syntetizuje:


(1 bod)
447.Základným stavebným materiálom polypeptidového reťazca sú:


(1 bod)
448.Poradie aminokyselín v polypeptidovom reťazci je určené:


(1 bod)
449.Pri proteosyntéze sa uplatňuje princíp komplementarity:


(1 bod)
450.mRNA slúži:US