OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
826.Genetické riziko príbuzenských sobášov spočíva:


(1 bod)
827.Ak majú obaja rodičia krvnú skupinu 0 ich deti môžu mať krvnú skupinu:


(1 bod)
828.Ako sa dajú zistiť zdraví heterozygoti pre galaktozémiu:


(1 bod)
829.Dispozícia pre dedičné ochorenie sa dedí:


(1 bod)
830.Krvná skupina Rh je znak:


(1 bod)
831.Krvná skupina Rh+ sa dedí:


(1 bod)
832.Pre prokaryotické chromozómy je charakteristické:(1 bod)
0

(1 bod)
834.Ak majú traja súrodenci krvnú skupinu A, B, AB ich rodičia môžu mať krvnú skupinu:


(1 bod)
835.Ak majú obaja rodičia krvnú skupinu AB ich deti môžu mať:


(1 bod)
836.Ak má matka krvnú skupinu AB a otec 0, nemôžu mať deti so skupinou:


(1 bod)
837.Dĺžka bunkového cyklu:


(1 bod)
838.S nárastom génových mutácií v populácii:


(1 bod)
839.Dedičné choroby môžu byť podmienené:


(1 bod)
840.Súčasný človek má:


Vzdelanie
Vaše vzdelanie?
(1 bod)
841.Z genetického hľadiska priamym pokračovateľom rodičovského organizmu je:


(1 bod)
842.Väzba voľných aminokyselín na tRNA nastáva:


(1 bod)
843.Materiálom pre syntézu polypeptidového reťazca sú:


(1 bod)
844.Rýchlosť rastu organizmu je ovplyvňovaná:


(1 bod)
845.Prenos génov do dcérskych buniek je zabezpečený:


(1 bod)
846.Primárna štruktúra polypeptidového reťazca je daná:


(1 bod)
847.Nededičná premenlivosť je výsledkom:


(1 bod)
848.Pri dedičných ochoreniach:


(1 bod)
849.Pri génových mutáciách môže nastať:


(1 bod)
850.Mutácie mitochondriálnej DNA:US