OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
76.Bakteriofág:


(1 bod)
77.Medzi vírusové ochorenia patria:


(1 bod)
78.Medzi Protocellulata patria:


(1 bod)
79.U prvobunkových organizmov:


(1 bod)
80.Mierne zahnutý tvar buniek baktérií majú:


(1 bod)
81.Pri konjugácii u baktérií dochádza:


(1 bod)
82.Štúdiom baktérií sa zaoberal:


(1 bod)
83.Princíp profylaxie objavil:


(1 bod)
84.Pôvodcu tuberkulózy objavil:


(1 bod)
85.Pôvodcom detskej obrny je:


(1 bod)
86.Medzi prokaryotické rastliny patria:


(1 bod)
87.Sinice obsahujú v tylakoidoch:


(1 bod)
88.Vodný kvet tvoria:


(1 bod)
89.Vývojové spojenie medzi prokaryotickými a eukaryotickými rastlinami tvoria:


(1 bod)
90.Prochlorofyty obsahujú v tylakoidoch:


(1 bod)
91.Vírusy sú organizmy:


(1 bod)
92.Vírusy sa môžu rozmnožovať:


(1 bod)
93.Virión obsahuje:


(1 bod)
94.Vírusy vyvolávajú u človeka:(1 bod)
0

(1 bod)
96.Zakladateľom pôdnej baktériológie je:


(1 bod)
97.Streptokoky vytvárajú:


(1 bod)
98.Stafylokoky vytvárajú:


Vzdelanie
Vaše vzdelanie?
(1 bod)
99.Niektoré druhy siníc žijú symbioticky:


(1 bod)
100.Pre fotosyntézu siníc je nevyhnutný:US