OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
501.Konečným produktom anaeróbnej glykolýzy je:


(1 bod)
502.Aeróbna dekarboxylácia kyseliny pyrohroznovej je:


(1 bod)
503.Tvorba ATP v dýchacom reťazci sa nazýva:


(1 bod)
504.Zložky dýchacieho reťazca a oxidatívnej fosforylácie sa v bunke nachádzajú:


(1 bod)
505.Delivý rast rastliny je:


(1 bod)
506.Predlžovací rast:


(1 bod)
507.Ontogenéza rastliny začína a končí:


(1 bod)
508.Fotoperiodizmus znamená:


(1 bod)
509.Jarovizácia:


(1 bod)
510.Etiolované rastliny:


(1 bod)
511.Generatívne rozmnožovanie rastlín znamená rozmnožovanie pomocou:


(1 bod)
512.Pri vegetatívnom rozmnožovaní vzniká nová rastlina:


Prostredie
Riešite tento test v kľudnom prostredí?


(1 bod)
513.K fyzikálnym pohybom rastlín patria:


(1 bod)
514.Taxie sú:


(1 bod)
515.Tropizmus je:


(1 bod)
516.Nastia je:


(1 bod)
517.Fyziologickou regeneráciou:


(1 bod)
518.Látková regulácia:


(1 bod)
519.Nervová regulácia:


(1 bod)
520.Biorytmy sú:


(1 bod)
521.Vnútrobunkové trávenie sa vyskytuje:


(1 bod)
522.Mimobunkové trávenie sa prvýkrát objavuje:


(1 bod)
523.Klky a mikroklky sa vyvinuli u:


(1 bod)
524.Význam klkov a mikroklkov spočíva v tom, že:


(1 bod)
525.Najväčšia žľaza tráviacej sústavy je:US