OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 12 otázka č. 01
(2 body)
Motorovým vozidlom sa rozumie
Vodičák č. 12 otázka č. 02
(2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
Vodičák č. 12 otázka č. 03
(2 body)
Ak vodič autobusu mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu prechádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
Vodičák č. 12 otázka č. 04
(2 body)
Vodič musí pri obchádzaní stojaceho autobusu, ktorýje označený ako autobus prepravujúci deti (č. O 6), prihliadnuť na možnosť vbehnutia detí na vozovku a
Vodičák č. 12 otázka č. 05
(2 body)
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim
Vodičák č. 12 otázka č. 06
(2 body)
Na motocykli je zakázané
Vodičák č. 12 otázka č. 07
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť
Vodičák č. 12 otázka č. 08
(2 body)
Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je schodná, jazdí sa na bicykli
Vodičák č. 12 otázka č. 09
(2 body)
V obytnej a pešej zóne chodci
Vodičák č. 12 otázka č. 10
(2 body)
Pracovník obecnej polície v rovnošate je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla pri prechádzaní cez vozovku školskou mládežou alebo deťmi
Vodičák č. 12 otázka č. 11
(2 body)
Informatívne značky
Vodičák č. 12 otázka č. 12
(2 body)
Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom alebo chrbtom znamená tento pokyn
Vodičák č. 12 otázka č. 13
(1 bod)
Odrazky, ktorými musí byť za zníženej viditeľnosti označený prečnievajúci náklad vozidla
Vodičák č. 12 otázka č. 14
(1 bod)
Na vozidle možno používať iba pneumatiky
Vodičák č. 12 otázka č. 15
(1 bod)
Celková hmotnosť prívesného vozíka za jednostopové motorové vozidlo nesmie prevyšovať
Vodičák č. 12 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Pocit
Ako sa cítiš?
Vodičák č. 12 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 12 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Vodičák č. 12 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 12 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka informuje o
Vodičák č. 12 otázka č. 21
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Vodičák č. 12 otázka č. 22
(2 body)
Ak sú touto dopravnou značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,
Vodičák č. 12 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 12 otázka č. 24
(3 body)
Prednosť v jazde má vodič
Vodičák č. 12 otázka č. 25
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 12 otázka č. 26
(3 body)
V poradí posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 12 otázka č. 27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

US