OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
176.Medzi oomycéty patrí:


(1 bod)
177.Sporangiofór plazmopary viničovej je:


(1 bod)
178.Zrastením hubových vláken húb vznikajú:(1 bod)
0

(1 bod)
180.Penicillíum notatum je:


(1 bod)
181.Medzi chytrídiomycéty patrí:


(1 bod)
182.Jednobunkové huby najčastejšie zaraďujeme medzi:


(1 bod)
183.Hrdze patria medzi:


(1 bod)
184.Námeľ je:


(1 bod)
185.Bazídiové huby sa rozmnožujú:


(1 bod)
186.Kyjanička purpurová patrí medzi:(1 bod)
0

(1 bod)
188.Medzi jedlé huby nepatria:


(1 bod)
189.Medzi jedovaté huby zaraďujeme:


(1 bod)
190.Mykoríza je symbióza:


(1 bod)
191.Živočíchy nemajú v bunkách:


(1 bod)
192.Živočíchy sú:


(1 bod)
193.K bičíkovcom patria:


(1 bod)
194.Maláriu vyvolávajú:


(1 bod)
195.Meňavka dyzenterická patrí medzi:


(1 bod)
196.Morské koreňonožce tvoriace schránky sú:


Počítačové zručnosti
Ako hodnotíte svoje počítačové zručnosti?


(1 bod)
197.Koreňonožce sa pohybujú pomocou:


(1 bod)
198.Meňavka dyzenterická spôsobuje:


(1 bod)
199.Spavú nemoc prenáša:


(1 bod)
200.Hemosporídíe sa vyvíjajú:US