OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
26.Ktoré bunkové štruktúry tvoria syntetické centrá bunky:


(1 bod)
27.Lyzozómy obsahujú enzýmy:


(1 bod)
28.Tylakoidy sú:


(1 bod)
29.Ktoré procesy sa uskutočňujú v chloroplastoch:


(1 bod)
30.K membránovej sústave bunky radíme:


(1 bod)
31.Energetické centrum bunky tvoria:


(1 bod)
32.Vakuoly sa nachádzajú:


(1 bod)
33.Cytoskeletová sústava je:


(1 bod)
34.Pohybovú organelu bunky tvoria:


(1 bod)
35.Najnápadnejšia bunková organela je:


(1 bod)
36.Koľkými biomembránami je obalené jadro:


(1 bod)
37.Chromatín tvorí:(1 bod)
0

(1 bod)
39.V jadrovom obale sú:


(1 bod)
40.Čo je peptidoglykán:


(1 bod)
41.K plastidom zaraďujeme:


(1 bod)
42.Čo je hermafroditizmus:


(1 bod)
43.Čo je gonochorizmus:


(1 bod)
44.Pohlavný dimorfizmus je:


(1 bod)
45.Partenogenéza je:


(1 bod)
46.Oplodnenie nazývame:


(1 bod)
47.Koľkokrát sa rozdelí bunka pri mitóze:


Veľkodušný
Považujete sa za človeka veľkodušného?(1 bod)
48.Koľkokrát sa rozdelí bunka pri meióze:


(1 bod)
49.Mnohobunkové organizmy sa rozmnožujú:


(1 bod)
50.Pri vegetatívnom rozmnožovaní:US