OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 22 otázka č. 01
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo, chodcom je aj
Vodičák č. 22 otázka č. 02
(2 body)
Vodičom sa rozumie
Vodičák č. 22 otázka č. 03
(2 body)
Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať
Vodičák č. 22 otázka č. 04
(2 body)
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka,
Vodičák č. 22 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodičák č. 22 otázka č. 06
(2 body)
Pri zmene smeru jazdy alebo vybočovaní z neho vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
Vodičák č. 22 otázka č. 07
(2 body)
Ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená, vodič
Vodičák č. 22 otázka č. 08
(2 body)
Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je dovolená len premávka
Vodičák č. 22 otázka č. 09
(2 body)
Na vozidlách sprevádzaných ustanovenými vozidlami s právom prednostnej jazdy musia byť vždy
Vodičák č. 22 otázka č. 10
(2 body)
Pred vstupom na vozovku chodec
Vodičák č. 22 otázka č. 11
(2 body)
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť
Vodičák č. 22 otázka č. 12
(2 body)
Vojak v činnej službe vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením POLÍCIA a vojenský regulovčík dáva znamenie na zastavenie vozidla
Vodičák č. 22 otázka č. 13
(1 bod)
Jazdci na zvieratách smú ísť
Prostredie
Riešite tento test v kľudnom prostredí?


Vodičák č. 22 otázka č. 14
(1 bod)
Ak je zvukové výstražné zariadenie uvedené do činnosti, musí vydávať
Vodičák č. 22 otázka č. 15
(1 bod)
Na vyznačenie núdzového státia vozidla musí byť motorové vozidlo vybavené
Vodičák č. 22 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 22 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 22 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 22 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 22 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Vodičák č. 22 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 22 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 22 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Vodičák č. 22 otázka č. 24
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 22 otázka č. 25
(3 body)
Vodič modrého vozidla
Vodičák č. 22 otázka č. 26
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vodičák č. 22 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejdú cez križovatku

US