OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 1 otázka č. 13
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,
Vodičák č. 10 otázka č. 13
(1 bod)
Hry na ceste sú dovolené
Vodičák č. 11 otázka č. 13
(1 bod)
Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po
Vodičák č. 12 otázka č. 13
(1 bod)
Odrazky, ktorými musí byť za zníženej viditeľnosti označený prečnievajúci náklad vozidla
Vodičák č. 13 otázka č. 13
(1 bod)
Požadovať predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na prepravu osôb a nákladu je oprávnený
Vodičák č. 14 otázka č. 13
(1 bod)
Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii vozidla aj tabuľku s evidenčným číslom, ak
Vodičák č. 15 otázka č. 13
(1 bod)
Ak vozidlo nebolo v určenej lehote pristavené na kontrolu technického stavu, policajt je oprávnený zadržať
Vodičák č. 16 otázka č. 13
(1 bod)
Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii vozidla aj tabuľku s evidenčným číslom, ak
Vodičák č. 17 otázka č. 13
(1 bod)
Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz, ak vodič
Vodičák č. 18 otázka č. 13
(1 bod)
Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii vozidla, ak
Vodičák č. 19 otázka č. 13
(1 bod)
Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii vozidla aj tabuľku s evidenčným číslom, ak
Vodičák č. 2 otázka č. 13
(1 bod)
Ak spôsobilosť vodiča viesť motorové vozidlo je znížená požitím alkoholického nápoja, užitím inej návykovej látky alebo liekov alebo úrazom, či chorobou tak, že by jeho ďalšou jazdou bola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, policajt je oprávnený zadržať
Vodičák č. 20 otázka č. 13
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená
Vodičák č. 21 otázka č. 13
(1 bod)
Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť
Vodičák č. 22 otázka č. 13
(1 bod)
Jazdci na zvieratách smú ísť
Vodičák č. 23 otázka č. 13
(1 bod)
Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť
Vodičák č. 24 otázka č. 13
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč
Vodičák č. 25 otázka č. 13
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového ovzidla použije tyč, musí byť zreteľne označená
Vodičák č. 26 otázka č. 13
(1 bod)
Odrazky, ktorými musí byť za zníženej viditeľnosti označený prečnievajúci náklad vozidla
Vodičák č. 27 otázka č. 13
(1 bod)
Ak náklad na motorovom vozidle alebo na jazdnej súprave prečnieva do strany od vonkajšieho okraja obrysových svetiel viac ako o 40 cm musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený
Vodičák č. 28 otázka č. 13
(1 bod)
Ak spôsobilosť vodiča viesť motorové vozidlo je znížená požitím alkoholického nápoja, užitím inej návykovej látky alebo liekov alebo úrazom, či chorobou tak, že by jeho ďalšou jazdou bola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, policajt je oprávnený zadržať
Vodičák č. 29 otázka č. 13
(1 bod)
Hry detí na ceste sú dovolené
Vodičák č. 3 otázka č. 13
(1 bod)
Ak je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným čislom, policajt je oprávnený zardžať
Vodičák č. 30 otázka č. 13
(1 bod)
Ak náklad prečnieva vpredu alebo vzadu viac ako
Vodičák č. 31 otázka č. 13
(1 bod)
Vyzvať vodiča, aby sa podrobil meraniu okamžitej hmotnosti vozidla a kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných prestávok ustanovených pre vodičov vozidiel osobitnými predpismi
Vodičák č. 32 otázka č. 13
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,
Vodičák č. 33 otázka č. 13
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené
Vodičák č. 34 otázka č. 13
(1 bod)
Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po
Vodičák č. 35 otázka č. 13
(1 bod)
Kontrolovať technický stav vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča aby sa podrobil takejto kontrole, ako aj porovnať údaje uvádzané v osvedčení o evidencii vozidla s údajmi na vozidle je oprávnený
Vodičák č. 4 otázka č. 13
(1 bod)
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako
Vodičák č. 5 otázka č. 13
(1 bod)
Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz, ak
Vodičák č. 6 otázka č. 13
(1 bod)
Jazdci na zvieratách smú ísť
Vodičák č. 7 otázka č. 13
(1 bod)
Vyzvať vodiča, aby sa podrobil meraniu okamžitej hmotnosti vozidla a kontrolovať dodržiavanie bezpečnostých prestávok ustanovených pre vodičov vozidiel osobitnými predpismi
Vodičák č. 8 otázka č. 13
(1 bod)
Ak náklad na motorovom vozidle alebo na jazdnej súprave prečnieva do strany vonkajší okraj obrysových svetiel viac ako o 40 cm musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený
Vodičák č. 9 otázka č. 13
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené
Vodičák č. 9 otázka č. 14
(1 bod)
Pneumatika musí byť vždy nahustená na tlak
Vodičák č. 8 otázka č. 14
(1 bod)
Činná plocha plášťa pneumatiky na osobnom automobile musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok alebo zárezov
Vodičák č. 7 otázka č. 14
(1 bod)
Zadné svetlá so svetlom do hmly musia byť na vozidle umiestnené tak, aby
Vodičák č. 6 otázka č. 14
(1 bod)
Činná plocha plášťa pneumatiky na osobnom automobile musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok alebo zárezov
Vodičák č. 5 otázka č. 14
(1 bod)
Ak je zvukové výstražné zariadenie uvedené do činnosti, musí vydávať
Vodičák č. 4 otázka č. 14
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Vodičák č. 35 otázka č. 14
(1 bod)
Najväčšia prípustná celková šírka vozidla vrátane nákladu je
Vodičák č. 34 otázka č. 14
(1 bod)
Zapojenie vozidla a prevádzka súpravy s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 30 km/h je dovolená, len ak okamžitá hmotnosť prívesu alebo návesu, alebo dvoch prívesov alebo návesu s prívesom, je najviac
Vodičák č. 33 otázka č. 14
(1 bod)
Príves, okrem prívesu za jednostopové motorové vozidlo, musí byť vybavený
Vodičák č. 32 otázka č. 14
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Vodičák č. 31 otázka č. 14
(1 bod)
Na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať
Vodičák č. 30 otázka č. 14
(1 bod)
Najväčšia prípustná celková šírka prívesného vozíka za dvojkolesové vozidlo je
Vodičák č. 3 otázka č. 14
(1 bod)
Pneumatika musí byť vždy nahustená na tlak
Vodičák č. 29 otázka č. 14
(1 bod)
Vozidlo s konštrukčnou rýchlosťou väčšou ako 20km/h musí mať vybavené účinnými lapačmi nečistôt, ktoré v dostatočnej miere zabránia rozstreku nečistôt dozadu
Vodičák č. 28 otázka č. 14
(1 bod)
Vozidlo s konštrukčnou rýchlosťou väčšou ako 20 km/hod musí byť vybavené účinnými lapačami nečistôt, ktoré v dostatočnej miere zabránia rozstreku nečistôt dozadu
Vodičák č. 27 otázka č. 14
(1 bod)
Činná plocha plášťa pneumatiky na osobnom automobile musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok alebo zárezov
Vodičák č. 26 otázka č. 14
(1 bod)
Celkovú hmotnosť vozidla v cestnej premávke možno prevýšiť najviac o
Vodičák č. 25 otázka č. 14
(1 bod)
Voľný koniec antény dlhšej ako 1, 40 m,
Vodičák č. 24 otázka č. 14
(1 bod)
Najväčšia prípustná celková šírka vozidla vrátane nákladu je
Vodičák č. 23 otázka č. 14
(1 bod)
Voľný koniec antény dlhšej ako 1,40 m
Vodičák č. 22 otázka č. 14
(1 bod)
Ak je zvukové výstražné zariadenie uvedené do činnosti, musí vydávať
Vodičák č. 21 otázka č. 14
(1 bod)
Používanie pneumatík s protisklzovými hrotmi
Vodičák č. 20 otázka č. 14
(1 bod)
Zapojenie vozidla a prevádzka súpravy s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 30 km/h je dovolená, len ak okamžitá hmotnosť prívesu alebo návesu, alebo dvoch prívesov alebo návesu s prívesom, je najviac
Vodičák č. 2 otázka č. 14
(1 bod)
Plášť pneumatiky nesmie mať na svojom vonkajšom obvode (oblasť koruny, boku a pätky plášťa)
Vodičák č. 19 otázka č. 14
(1 bod)
Voľný koniec antény dlhšej ako 1,4 m,
Vodičák č. 18 otázka č. 14
(1 bod)
Najväčšia prípustná celková šírka vozidla vrátane nákladu je
Vodičák č. 17 otázka č. 14
(1 bod)
Na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať
Vodičák č. 16 otázka č. 14
(1 bod)
Celkovú hmotnosť vozidla v cestnej premávke možno prevýšiť najviac o
Vodičák č. 15 otázka č. 14
(1 bod)
Motorové vozidlo môže byť vybavené
Vodičák č. 14 otázka č. 14
(1 bod)
Nosnosť pneumatík použitých na vozidle
Vodičák č. 13 otázka č. 14
(1 bod)
Nosnosť pneumatík použitých na vozidle
Vodičák č. 12 otázka č. 14
(1 bod)
Na vozidle možno používať iba pneumatiky
Vodičák č. 11 otázka č. 14
(1 bod)
Na vozidle možno používať iba pneumatiky
Vodičák č. 10 otázka č. 14
(1 bod)
Najväčšia prípustná celková šírka prívesného vozíka za dvojkolesové vozidlo je
Vodičák č. 1 otázka č. 14
(1 bod)
Plášť pneumatiky nesmie mať na svojom vonkajšom obvode (oblasť koruny, boku, a pätky plášťa)
Múdry
Považujete sa za múdreho človeka?Vodičák č. 1 otázka č. 15
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Vodičák č. 10 otázka č. 15
(1 bod)
Náhradná pneumatika musí byť nahustená
Vodičák č. 11 otázka č. 15
(1 bod)
Dvoma od seba nezávislými účinnými brzdami s plynule odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku, bicykel
Vodičák č. 12 otázka č. 15
(1 bod)
Celková hmotnosť prívesného vozíka za jednostopové motorové vozidlo nesmie prevyšovať
Vodičák č. 13 otázka č. 15
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Vodičák č. 14 otázka č. 15
(1 bod)
Prívesný vozík za jednostopové motorové vozidlo
Vodičák č. 15 otázka č. 15
(1 bod)
Ak opotrebovanie alebo poškodenie pneumatík prevyšuje prípustnú hranicu,
Vodičák č. 16 otázka č. 15
(1 bod)
Náhradná pneumatika musí byť nahustená
Vodičák č. 17 otázka č. 15
(1 bod)
Používanie pneumatík s protisklzovými hrotmi
Vodičák č. 18 otázka č. 15
(1 bod)
Blatníkmi, ktoré musia prekrývať celú šírku behúňa nezaťaženej pneumatiky z oboch strán, bicykel
Vodičák č. 19 otázka č. 15
(1 bod)
Celková hmotnosť prívesného vozíka za jednostopové motorové vozidlo nesmie prevyšovať
Vodičák č. 2 otázka č. 15
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Vodičák č. 20 otázka č. 15
(1 bod)
Na vyznačenie núdzového státia vozidla musí byť motorové vozidlo vybavené
Vodičák č. 21 otázka č. 15
(1 bod)
Ak zjavne uniká palivo alebo olej z vozidla
Vodičák č. 22 otázka č. 15
(1 bod)
Na vyznačenie núdzového státia vozidla musí byť motorové vozidlo vybavené
Vodičák č. 23 otázka č. 15
(1 bod)
Osobné motorové vozidlo, nákladné motorové vozidlo a autobus musí byť vybavené
Vodičák č. 24 otázka č. 15
(1 bod)
Ak opotrebovanie alebo poškodenie pneumatík prevyšuje prípustnú hranicu
Vodičák č. 25 otázka č. 15
(1 bod)
Ak zjavne uniká palivo alebo olej z vozidla
Vodičák č. 26 otázka č. 15
(1 bod)
Náhradná pneumatika musí byť nahustená
Vodičák č. 27 otázka č. 15
(1 bod)
Prívesy za osobné automobily
Vodičák č. 28 otázka č. 15
(1 bod)
Každé motorové vozidlo musí byť vybavené
Vodičák č. 29 otázka č. 15
(1 bod)
Dvoma od seba nezávislými účinnými brzdami s plynule odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku, bicykel
Vodičák č. 3 otázka č. 15
(1 bod)
Zadné svetlá so svetlom do hmly musia byť na vozidle umiestnené tak, aby
Vodičák č. 30 otázka č. 15
(1 bod)
Ak opotrebovanie alebo poškodenie pneumatík prevyšuje prípustnú hranicu,
Vodičák č. 31 otázka č. 15
(1 bod)
Blatníkmi, ktoré musia prekrývať celú šírku behúňa nezaťaženej pneumatiky u oboch strán, bicykel
Vodičák č. 32 otázka č. 15
(1 bod)
Dvoma od seba nezávislými brzdami s plynule odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku, bicykel
Vodičák č. 33 otázka č. 15
(1 bod)
Osobné motorové vozidlo, nákladné motorové vozidlo a autobus musí byť riadne vybavené
Vodičák č. 34 otázka č. 15
(1 bod)
Prívesy za osobné automobily
Vodičák č. 35 otázka č. 15
(1 bod)
Ak zjavne uniká palivo alebo olej z vozidla
Vodičák č. 4 otázka č. 15
(1 bod)
Prívesy za osobné automobily
Vodičák č. 5 otázka č. 15
(1 bod)
Motorové vozidlo musí byť vybavené
Vodičák č. 6 otázka č. 15
(1 bod)
Blatníkmi, ktoré musia prekrývať celú šírku behúňa nezaťaženej pneumatiky z oboch strán, bicykel
Vodičák č. 7 otázka č. 15
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Vodičák č. 8 otázka č. 15
(1 bod)
Zadné svetlá so svetlom do hmly musia byť na vozidle umiestnené tak, aby
Vodičák č. 9 otázka č. 15
(1 bod)
Prívesný vozík za jednostopé motorové vozidlo

US