OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
776.Chromozómové mapy:


(1 bod)
777.Vznik chromozómových mutácií je:


(1 bod)
778.Výskyt chromozómových mutácií je:


(1 bod)
779.Karcinogény:


(1 bod)
780.Pre dedičnosť znakov u ľudí platia:


(1 bod)
781.V malej populácii vplyvom génového posunu sa môže meniť:


(1 bod)
782.Hardy-Weinbergov zákon sa uplatňuje:


(1 bod)
783.K rovnováhe charakterizovanej Hardy-Weinbergovým zákonom dôjde u väčšiny génov po koľkých generáciách:


(1 bod)
784.Pri úplnej dominancii odhadujeme relatívnu početnosť alely v populácii:


(1 bod)
785.V karyotype chlapca s Downovým syndrómom sa nachádza:


(1 bod)
786.V malej populácii vplyvom génového posunu sa môže po určitom počte generácii:


(1 bod)
787.Ak majú rodičia krvné skupiny matka A a otec B deti môžu mať:


(1 bod)
788.Eugenika:


(1 bod)
789.Vnútrodruhová variabilita:


(1 bod)
790.Génová väzba môže mať za následok:


(1 bod)
791.Downov syndróm je podmienený:


Zvieratko
Máte nejaké domáce zvieratko o ktoré sa staráte?

(1 bod)
792.Dedičnosť krvných skupín systému AB0 u človeka je príkladom:


(1 bod)
793.Molekulové dedičné choroby sú spôsobené:


(1 bod)
794.Dedičnosť dispozícii sa dedí:


(1 bod)
795.Príkladom molekulovej choroby u človeka je:


(1 bod)
796.Kedy vznikajú dedičné vývinové chyby:


(1 bod)
797.Rodinný ochranný režim je prevenciou:


(1 bod)
798.Vzťah alel A a B pre krvnoskupinový systém AB0 je:


(1 bod)
799.Teplota v miešku semenníkov je:


(1 bod)
800.Medzi ľudské choroby s polygénne determinovanou dedičnou dispozíciou patrí:US