OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
676.Genetická charakteristika heterozygotov:


(1 bod)
677.Od čoho závisí kvalita znaku vo fenotype:


(1 bod)
678.Ako odlíšime pri úplnej dominancii heterozygota od homozygota:


(1 bod)
679.Dá sa pri neúplnej dominancii alely fenotypovo odlíšiť heterozygota od dominantného homozygota:


(1 bod)
680.Čo rozumieme v genetike pod pojmom intermediarita:


(1 bod)
681.Ako sa označuje proces kríženia dvoch jedincov, pri ktorom sledujeme prenos jedného génu resp.jedného alelového páru:


(1 bod)
682.Určte genetickú schému kríženia dvoch odlišných homozygotov:


(1 bod)
683.Čo znamená genetický pojem uniformita hybridov:


(1 bod)
684.Pri monohybridnom krížení dvoch rovnakých homozygotov v potomstve dostaneme:


(1 bod)
685.Genotypový štiepny pomer v potomstve dvoch heterozygotov Aa x Aa je:


(1 bod)
686.V potomstve dvoch heterozygotov pri monohybridnom krížení je zastúpených dominantných homozygotov:


(1 bod)
687.Pri monohybridnom krížení recesívneho homozygota s heterozygotom dostaneme štiepny pomer:


(1 bod)
688.Monogénny znak u diploidného organizmu je podmienený:


(1 bod)
689.Pri monohybridizme s neúplnou dominanciou nachádzame v F2 generácii nasledovný počet fenotypov:


(1 bod)
690.Čisté línie získavame:


(1 bod)
691.Pri neúplnej dominancii pri krížení dvoch rôznych homozygotov:(1 bod)
0

(1 bod)
693.Pri krížení dvoch dominantných homozygotov v ich potomstve:(1 bod)
0

(1 bod)
695.Fenotypový štiepny pomer 1:1:1:1 platí pre kríženie:


Vzdelanie
Vaše vzdelanie?
(1 bod)
696.Pri úplnej dominancii krížením heterozygota s recesívnym homozygotom získame:


(1 bod)
697.Pri monohybridizme tvoria heterozygoti:(1 bod)
0

(1 bod)
699.V potomstve heterozygotnej červenookej samičky drozofily s bielookým samčekom získame fenotypy:


(1 bod)
700.Pri krížení bielookého samčeka drozofily s homozygotnou červenookou samičkou získame fenotypy:US