OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 21 otázka č. 01
(2 body)
Hranicou križovatky sa rozumie




Vodičák č. 21 otázka č. 02
(2 body)
Zastavením vozidla sa rozumie




Vodičák č. 21 otázka č. 03
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom je povinná byť počas jazdy týmto pásom riadne pripútaná. To neplatí pre




Vodičák č. 21 otázka č. 04
(2 body)
Vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak




Vodičák č. 21 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť




Vodičák č. 21 otázka č. 06
(2 body)
Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnené dopravná značka "Stoj, daj prednosť v jazde!" (č. C 2), vodič je povinný zastaviť vozidlo




Vodičák č. 21 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlá, ak




Vodičák č. 21 otázka č. 08
(2 body)
Motocykel bez postranného vozíka sa




Vodičák č. 21 otázka č. 09
(2 body)
Vozidlo s právom prednostnej jazdy smie viesť len vodič starší ako




Vodičák č. 21 otázka č. 10
(2 body)
Ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy, chodec




Vodičák č. 21 otázka č. 11
(2 body)
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená,




Vodičák č. 21 otázka č. 12
(2 body)
Pracovník obecnej polície v rovnošate môže dávať pokyny na zastavenie vozidla




Vodičák č. 21 otázka č. 13
(1 bod)
Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť




Vodičák č. 21 otázka č. 14
(1 bod)
Používanie pneumatík s protisklzovými hrotmi




Vodičák č. 21 otázka č. 15
(1 bod)
Ak zjavne uniká palivo alebo olej z vozidla




Vodičák č. 21 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 21 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 21 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vjazd




Vodičák č. 21 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 21 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka označuje




Vodičák č. 21 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka označuje




Vodičák č. 21 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka




Škola
Darí/lo sa Vám v škole?




Vodičák č. 21 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje




Vodičák č. 21 otázka č. 24
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku:




Vodičák č. 21 otázka č. 25
(3 body)
Tento pokyn policajta znamená




Vodičák č. 21 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku




Vodičák č. 21 otázka č. 27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:





US