OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
376.Medzi pravé vtáky-plavce patrí:






(1 bod)
377.Ku kurám nepatrí:






(1 bod)
378.Kukučky sú známe:






(1 bod)
379.Vajcorodce sú rozšírené:






(1 bod)
380.Podtriedy cicavcov nie sú:






(1 bod)
381.Bránica u cicavcov:






(1 bod)
382.Kengura patrí k:






(1 bod)
383.Prežuvavce majú žalúdok:






Pohlavie
Vaše pohlavie?




(1 bod)
384.Ježuru zaraďujeme k:






(1 bod)
385.Medzi prežúvavce radíme:






(1 bod)
386.Ktorý prst majú najvyvinutejší nepárnokopytníky:






(1 bod)
387.Veľryby dýchajú:






(1 bod)
388.Medzi zubaté veľryby nepatrí:






(1 bod)
389.Najlepšie vyvinutý sluch majú:






(1 bod)
390.Medzi ploskonosé opice radíme:






(1 bod)
391.Mliečna žľaza cicavcov vyúsťuje do mliečnych bradaviek, ktoré sa nevyvinuli u:






(1 bod)
392.Chobotnatcom sa mohutné kly pretvorili z:






(1 bod)
393.Do čreva vyúsťujú:






(1 bod)
394.U ktorých živočíchov dochádza k vonkajšiemu oplodneniu:






(1 bod)
395.Povrchová pevná blana u väčšiny jednobunkovcov sa nazýva:






(1 bod)
396.Kde prebieha embryonálny vývin placentovcov:






(1 bod)
397.U ktorých živočíchov nedochádza k vnútornému oplodneniu:






(1 bod)
398.Koľko tried má podkmeň stavovce:






(1 bod)
399.Kde sú umiestnené prísavky pijavice:






(1 bod)
400.Ktorý rad placentovcov má 4 rezáky, ktoré stále dorastajú:







US