OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 7 otázka č. 10
(2 body)
Pri preprave viacerých ako šiestich osôb v ložnom priestore nákladného automobilu nesmie rýchlosť jazdy prekročiť
Vodičák č. 20 otázka č. 01
(2 body)
Krajnicou sa rozumie
Vodičák č. 21 otázka č. 02
(2 body)
Zastavením vozidla sa rozumie
Vodičák č. 6 otázka č. 08
(2 body)
Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať
Vodičák č. 8 otázka č. 07
(2 body)
Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
Vodičák č. 33 otázka č. 07
(2 body)
Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič
Vodičák č. 32 otázka č. 06
(2 body)
Vodič motorového vozidla a nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde
Vodičák č. 17 otázka č. 11
(2 body)
Osobitné označenie "Označenie vozidla vedeného osobou sluchovo postihnutou" (č. O 3) sa na vozidle vedenom sluchovo postihnutou osobou
Vodičák č. 9 otázka č. 05
(2 body)
V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla používať na jazdu
Vodičák č. 31 otázka č. 08
(2 body)
Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka,
Múdry
Považujete sa za múdreho človeka?Vodičák č. 32 otázka č. 02
(2 body)
Priechodom pre cyklistov sa rozumie
Vodičák č. 15 otázka č. 04
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom je povinná byť počas jazdy týmto pásom riadne pripútaná. To neplatí pre
Vodičák č. 29 otázka č. 15
(1 bod)
Dvoma od seba nezávislými účinnými brzdami s plynule odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku, bicykel
Vodičák č. 30 otázka č. 13
(1 bod)
Ak náklad prečnieva vpredu alebo vzadu viac ako
Vodičák č. 14 otázka č. 14
(1 bod)
Nosnosť pneumatík použitých na vozidle
Vodičák č. 25 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná znača znamená:
Vodičák č. 13 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 21 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 33 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 4 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 18 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Vodičák č. 26 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 23 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka zrušuje platnosť
Vodičák č. 27 otázka č. 25
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 31 otázka č. 26
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 23 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 14 otázka č. 25
(3 body)
Tento pokyn policajta znamená

US