OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 27 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na
Vodičák č. 29 otázka č. 03
(2 body)
Predchádza sa
Vodičák č. 10 otázka č. 02
(2 body)
Vodič
Vodičák č. 9 otázka č. 09
(2 body)
Vlečenie viacerých motorových vozidiel ako jedného motorového vozidla je
Vodičák č. 15 otázka č. 09
(2 body)
Ak zamestnanec dráhy dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom, vodič
Vodičák č. 18 otázka č. 09
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť
Vodičák č. 13 otázka č. 01
(2 body)
Električkovým pásom sa rozumie
Vodičák č. 11 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motocykla je počas jazdy povinný chrániť si zrak
Vodičák č. 21 otázka č. 08
(2 body)
Motocykel bez postranného vozíka sa
Vodičák č. 7 otázka č. 10
(2 body)
Pri preprave viacerých ako šiestich osôb v ložnom priestore nákladného automobilu nesmie rýchlosť jazdy prekročiť
Vodičák č. 10 otázka č. 10
(2 body)
Vozidlá s právom prednostnej jazdy a vozidlá, ktoré sprevádzajú
Vodičák č. 34 otázka č. 09
(2 body)
Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič
Vodičák č. 2 otázka č. 14
(1 bod)
Plášť pneumatiky nesmie mať na svojom vonkajšom obvode (oblasť koruny, boku a pätky plášťa)
Vodičák č. 17 otázka č. 14
(1 bod)
Na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať
Vodičák č. 6 otázka č. 13
(1 bod)
Jazdci na zvieratách smú ísť
Vodičák č. 24 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na miesto, kde
Vodičák č. 9 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 10 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 34 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
On-line/papierová
Vyhovuje ti on-line forma testu?
Vodičák č. 13 otázka č. 21
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Vodičák č. 7 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 26 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka :
Vodičák č. 21 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vjazd
Vodičák č. 23 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 20 otázka č. 25
(3 body)
Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:
Vodičák č. 3 otázka č. 27
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 22 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejdú cez križovatku

US