OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 19 otázka č. 02
(2 body)
Obcou sa rozumie
Vodičák č. 13 otázka č. 11
(2 body)
Osobitné označenie (č. O 1 až O 3) pre vozidlo prepravujúce ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu a pre vozidlo vedené sluchovo postihnutou osobou smú požívať len osoby, ktoré ho dostali od
Vodičák č. 3 otázka č. 08
(2 body)
Pri zastavení a státí vedľa vozidla označeného ako vozidlo prepravujúce ťažko pohybovo postihnutú osobu (č. O 2) vodič je povinný ponechať bočný odstup najmenej
Vodičák č. 22 otázka č. 08
(2 body)
Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je dovolená len premávka
Vodičák č. 15 otázka č. 03
(2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
Vodičák č. 9 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodičák č. 6 otázka č. 12
(2 body)
Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len
Vodičák č. 19 otázka č. 08
(2 body)
Idúce vozidlo musí mať za zníženej viditeľnosti a v čase od 15.októbra do 15.marca počas celého dňa
Vodičák č. 31 otázka č. 08
(2 body)
Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka,
Vodičák č. 15 otázka č. 04
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom je povinná byť počas jazdy týmto pásom riadne pripútaná. To neplatí pre
Vodičák č. 20 otázka č. 04
(2 body)
Na električkový pás v úrovni vozovky sa smie v pozdĺžnom smere vojsť
Vodičák č. 14 otázka č. 11
(2 body)
Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,
Vodičák č. 9 otázka č. 15
(1 bod)
Prívesný vozík za jednostopé motorové vozidlo
Vodičák č. 13 otázka č. 15
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Vodičák č. 18 otázka č. 13
(1 bod)
Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii vozidla, ak
Vodičák č. 7 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 34 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 11 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 35 otázka č. 23
(2 body)
Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou
Vodičák č. 20 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Vodičák č. 34 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 4 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená :
Vodičák č. 31 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa musí použiť na
Múdry
Považujete sa za múdreho človeka?Vodičák č. 3 otázka č. 27
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 34 otázka č. 25
(3 body)
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky
Vodičák č. 27 otázka č. 27
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vodičák č. 9 otázka č. 24
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

US