OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 4 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého celková hmotnosť neprevyšuje 750 kg, okrem vodiča motocykla, smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 28 otázka č. 07
(2 body)
Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo, alebo ak je počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič
Vodičák č. 11 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motocykla je počas jazdy povinný chrániť si zrak
Vodičák č. 21 otázka č. 08
(2 body)
Motocykel bez postranného vozíka sa
Vodičák č. 9 otázka č. 08
(2 body)
Vozidlá pred železničným priecestím
Vodičák č. 18 otázka č. 04
(2 body)
Vozidlá môžu ísť súbežne,
Vodičák č. 25 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo
Vodičák č. 4 otázka č. 02
(2 body)
Ak sa premávka vo vyhradenom jazdnom pruhu riadi osobitnými svetelnými signálmi (č. S 9a až č. S 9g),
Vodičák č. 6 otázka č. 03
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom je povinná byť počas jazdy týmto pásom riadne pripútaná. To neplatí pre
Vodičák č. 26 otázka č. 04
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako
Vodičák č. 35 otázka č. 04
(2 body)
Ak vodič prechádza z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu,
Vodičák č. 32 otázka č. 06
(2 body)
Vodič motorového vozidla a nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde
Vodičák č. 28 otázka č. 14
(1 bod)
Vozidlo s konštrukčnou rýchlosťou väčšou ako 20 km/hod musí byť vybavené účinnými lapačami nečistôt, ktoré v dostatočnej miere zabránia rozstreku nečistôt dozadu
Vodičák č. 22 otázka č. 13
(1 bod)
Jazdci na zvieratách smú ísť
Vodičák č. 33 otázka č. 14
(1 bod)
Príves, okrem prívesu za jednostopové motorové vozidlo, musí byť vybavený
Vodičák č. 17 otázka č. 16
(2 body)
Tieto dopravné značky upozorňujú na
Vodičák č. 7 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 21 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Vodičák č. 31 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 9 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 24 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 4 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 30 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje vopred na
Vodičák č. 24 otázka č. 27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Veľkodušný
Považujete sa za človeka veľkodušného?Vodičák č. 32 otázka č. 25
(3 body)
Vodič modrého vozidla
Vodičák č. 25 otázka č. 25
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 21 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku

US