OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 29 otázka č. 07
(2 body)
Správca cesty môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevázdkovateľa,
Vodičák č. 10 otázka č. 10
(2 body)
Vozidlá s právom prednostnej jazdy a vozidlá, ktoré sprevádzajú
Vodičák č. 17 otázka č. 06
(2 body)
Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa
Vodičák č. 14 otázka č. 02
(2 body)
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlo motocykla okrem prípadu, keď
Vodičák č. 15 otázka č. 04
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom je povinná byť počas jazdy týmto pásom riadne pripútaná. To neplatí pre
Vodičák č. 2 otázka č. 11
(2 body)
Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len
Vodičák č. 27 otázka č. 03
(2 body)
Na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla požiť na jazdu
Vodičák č. 27 otázka č. 05
(2 body)
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim
Vodičák č. 18 otázka č. 06
(2 body)
Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,
Vodičák č. 34 otázka č. 11
(2 body)
Zákazové značky
Vodičák č. 11 otázka č. 06
(2 body)
Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg bez prípojného vozidla, okrem vodiča motocykla, smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 34 otázka č. 02
(2 body)
Státím sa rozumie
Vodičák č. 16 otázka č. 15
(1 bod)
Náhradná pneumatika musí byť nahustená
Vodičák č. 30 otázka č. 13
(1 bod)
Ak náklad prečnieva vpredu alebo vzadu viac ako
Vodičák č. 9 otázka č. 15
(1 bod)
Prívesný vozík za jednostopé motorové vozidlo
Vodičák č. 12 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 15 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 31 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 27 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 6 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 22 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Vodičák č. 15 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 35 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 35 otázka č. 25
(3 body)
Vodič červeného vozidla smie
Vodičák č. 20 otázka č. 25
(3 body)
Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:
Zvieratko
Máte nejaké domáce zvieratko o ktoré sa staráte?

Vodičák č. 25 otázka č. 26
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vodičák č. 17 otázka č. 24
(3 body)
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako

US