OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 9 otázka č. 08
(2 body)
Vozidlá pred železničným priecestím
Vodičák č. 32 otázka č. 04
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy
Vodičák č. 24 otázka č. 01
(2 body)
Križovatkou sa rozumie
Vodičák č. 6 otázka č. 09
(2 body)
Vozidlom s právom prednostnej jazdy je vozidlo,
Vodičák č. 20 otázka č. 09
(2 body)
Pred železničným priecestím vodič je povinný
Vodičák č. 12 otázka č. 09
(2 body)
V obytnej a pešej zóne chodci
Vodičák č. 5 otázka č. 01
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
Vodičák č. 1 otázka č. 02
(2 body)
Vodič mopeda
Vodičák č. 14 otázka č. 05
(2 body)
Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je dovolená len premávka motorových vozidiel a jazdných súprav, ktorých najvyššia povolená rýchlosť nie je nižšia ako
Vodičák č. 29 otázka č. 08
(2 body)
Ak došlo pri jazde vozidla v tuneli k poruche vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stalo nepojazdným, alebo k dopravnej nehode vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Vodičák č. 12 otázka č. 03
(2 body)
Ak vodič autobusu mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu prechádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
Vodičák č. 21 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodičák č. 30 otázka č. 15
(1 bod)
Ak opotrebovanie alebo poškodenie pneumatík prevyšuje prípustnú hranicu,
Vodičák č. 28 otázka č. 14
(1 bod)
Vozidlo s konštrukčnou rýchlosťou väčšou ako 20 km/hod musí byť vybavené účinnými lapačami nečistôt, ktoré v dostatočnej miere zabránia rozstreku nečistôt dozadu
Vodičák č. 3 otázka č. 14
(1 bod)
Pneumatika musí byť vždy nahustená na tlak
Vodičák č. 18 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 7 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 33 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 28 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Škola
Darí/lo sa Vám v škole?
Vodičák č. 31 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje
Vodičák č. 9 otázka č. 23
(2 body)
Táto vodiaca tabuľa označuje
Vodičák č. 23 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 30 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje vopred na
Vodičák č. 30 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 2 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 25 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 10 otázka č. 24
(3 body)
Vodič modrého vozidla

US