OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 35 otázka č. 12
(2 body)
Pokyny policajta, vojenského policajta alebo vojenského regulovčíka
Vodičák č. 33 otázka č. 02
(2 body)
Vozidlom sa rozumie
Vodičák č. 24 otázka č. 07
(2 body)
Ak nie je dopravnou značkou (č. B 27a) dovolaná vyššia rýchlosť, v obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 1 otázka č. 09
(2 body)
Na sedadle (sedadlách) vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba
Vodičák č. 21 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodičák č. 6 otázka č. 12
(2 body)
Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len
Vodičák č. 2 otázka č. 03
(2 body)
Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať
Vodičák č. 24 otázka č. 12
(2 body)
Ak je pri zmene úpravy cestnej premávky nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami,
Vodičák č. 7 otázka č. 12
(2 body)
V obytnej a pešej zóne chodci
Vodičák č. 1 otázka č. 03
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať
Vodičák č. 23 otázka č. 01
(2 body)
Jazdnou súpravou sa rozumie
Vodičák č. 34 otázka č. 05
(2 body)
Prevádzkovateľ vozidla zodpovedá za to, že farebné vyhotovenie a označenie vozidla bude také, aby sa nedalo zameniť s farebným vyhotovaním a označením
Vodičák č. 34 otázka č. 14
(1 bod)
Zapojenie vozidla a prevádzka súpravy s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 30 km/h je dovolená, len ak okamžitá hmotnosť prívesu alebo návesu, alebo dvoch prívesov alebo návesu s prívesom, je najviac
Vodičák č. 23 otázka č. 15
(1 bod)
Osobné motorové vozidlo, nákladné motorové vozidlo a autobus musí byť vybavené
Prostredie
Riešite tento test v kľudnom prostredí?


Vodičák č. 21 otázka č. 15
(1 bod)
Ak zjavne uniká palivo alebo olej z vozidla
Vodičák č. 33 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 16 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 7 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 32 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 25 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 29 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
Vodičák č. 24 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 17 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 29 otázka č. 25
(3 body)
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj" pre
Vodičák č. 29 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 24 otázka č. 25
(3 body)
Na tento pokyn policajta
Vodičák č. 2 otázka č. 27
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku

US