OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 32 otázka č. 01
(2 body)
Chodníkom sa rozumie
Vodičák č. 11 otázka č. 05
(2 body)
Za vozidlom hromadnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom elektičkovom páse, vodič iného vozidla je povinný
Škola
Darí/lo sa Vám v škole?
Vodičák č. 3 otázka č. 01
(2 body)
Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť
Vodičák č. 24 otázka č. 09
(2 body)
Na vyznačenom okruhu (č. D 2 a č. D 3) je státie
Vodičák č. 15 otázka č. 05
(2 body)
Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť
Vodičák č. 32 otázka č. 04
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy
Vodičák č. 34 otázka č. 12
(2 body)
Rozsvietené číslo na rýchlostnom signále s viacerými signálnymi znakmi (č. S 8b) označuje
Vodičák č. 14 otázka č. 12
(2 body)
Ak policajt vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou, znamená tento pokyn
Vodičák č. 15 otázka č. 02
(2 body)
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
Vodičák č. 19 otázka č. 12
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so žltým svetlom
Vodičák č. 33 otázka č. 09
(2 body)
Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je vodičovi zastavenie a státie
Vodičák č. 3 otázka č. 12
(2 body)
Vodič je povinný zdržať sa požitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovej látky po nehode
Vodičák č. 4 otázka č. 15
(1 bod)
Prívesy za osobné automobily
Vodičák č. 1 otázka č. 14
(1 bod)
Plášť pneumatiky nesmie mať na svojom vonkajšom obvode (oblasť koruny, boku, a pätky plášťa)
Vodičák č. 7 otázka č. 14
(1 bod)
Zadné svetlá so svetlom do hmly musia byť na vozidle umiestnené tak, aby
Vodičák č. 33 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou
Vodičák č. 23 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 24 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 33 otázka č. 20
(2 body)
Táto doparvná značka znamená:
Vodičák č. 32 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka umiestnená pred železničným priecestím
Vodičák č. 34 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 10 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 1 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 27 otázka č. 27
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vodičák č. 2 otázka č. 24
(3 body)
Vodič modrého vozidla
Vodičák č. 2 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 23 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

US