OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 25 otázka č. 03
(2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
Vodičák č. 13 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Vodičák č. 17 otázka č. 02
(2 body)
Vozovkou sa rozumie
Vodičák č. 1 otázka č. 02
(2 body)
Vodič mopeda
Vodičák č. 27 otázka č. 11
(2 body)
Za motorovým vozidlom s prívesom sa
Vodičák č. 6 otázka č. 06
(2 body)
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie
Vodičák č. 17 otázka č. 07
(2 body)
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
Vodičák č. 20 otázka č. 11
(2 body)
Náklad na vozidle
Vodičák č. 14 otázka č. 11
(2 body)
Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,
Vodičák č. 14 otázka č. 10
(2 body)
Účastník dopravnej nehody nie je povinný upovedomiť fyzickú osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody,alebo právnickú osobu, ak týmto osobám bola pri nehode spôsobená hmotná škoda, a oznámiť im svoje osobné údaje, ak
Prostredie
Riešite tento test v kľudnom prostredí?


Vodičák č. 23 otázka č. 01
(2 body)
Jazdnou súpravou sa rozumie
Vodičák č. 4 otázka č. 09
(2 body)
Do pešej zóny je povolený vjazd
Vodičák č. 11 otázka č. 15
(1 bod)
Dvoma od seba nezávislými účinnými brzdami s plynule odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku, bicykel
Vodičák č. 13 otázka č. 15
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Vodičák č. 17 otázka č. 14
(1 bod)
Na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať
Vodičák č. 1 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 31 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 21 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Vodičák č. 35 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 3 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 24 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 6 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 4 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 12 otázka č. 26
(3 body)
V poradí posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 7 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 22 otázka č. 24
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 34 otázka č. 24
(3 body)
Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako

US