OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 35 otázka č. 11
(2 body)
Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa
Vodičák č. 32 otázka č. 04
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy
Vodičák č. 35 otázka č. 10
(2 body)
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný
Vodičák č. 11 otázka č. 01
(2 body)
Hranicou križovatky sa rozumie
Vodičák č. 14 otázka č. 06
(2 body)
Vodičovi je na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá zakázané
Vodičák č. 33 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlá, ak
Vodičák č. 5 otázka č. 04
(2 body)
Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,
Vodičák č. 25 otázka č. 03
(2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
Vodičák č. 16 otázka č. 02
(2 body)
Priechodom pre chodcov sa rozumie
Vodičák č. 13 otázka č. 12
(2 body)
Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy,
Vodičák č. 1 otázka č. 09
(2 body)
Na sedadle (sedadlách) vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba
Vodičák č. 3 otázka č. 02
(2 body)
Motocyklom sa rozumie
Prostredie
Riešite tento test v kľudnom prostredí?


Vodičák č. 18 otázka č. 14
(1 bod)
Najväčšia prípustná celková šírka vozidla vrátane nákladu je
Vodičák č. 22 otázka č. 13
(1 bod)
Jazdci na zvieratách smú ísť
Vodičák č. 23 otázka č. 15
(1 bod)
Osobné motorové vozidlo, nákladné motorové vozidlo a autobus musí byť vybavené
Vodičák č. 5 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 16 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 24 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na miesto, kde
Vodičák č. 9 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 11 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 32 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 29 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Vodičák č. 10 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka ozančuje
Vodičák č. 27 otázka č. 26
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 4 otázka č. 25
(3 body)
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v pritiľahlom rohu križovatky,
Vodičák č. 6 otázka č. 26
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 17 otázka č. 24
(3 body)
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako

US