OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 25 otázka č. 09
(2 body)
Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný
Vodičák č. 13 otázka č. 09
(2 body)
Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 13 otázka č. 07
(2 body)
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie
Vodičák č. 15 otázka č. 02
(2 body)
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
Vodičák č. 11 otázka č. 09
(2 body)
Pred vjazdom do priebežných pruhov na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá vodič
Vodičák č. 33 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlá, ak
Vodičák č. 3 otázka č. 07
(2 body)
Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú
Vodičák č. 27 otázka č. 12
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom
Vodičák č. 7 otázka č. 09
(2 body)
Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je vodičovi zastavenie a státie
Vodičák č. 10 otázka č. 12
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom, účastník dopravnej nehody
Vodičák č. 21 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlá, ak
Vodičák č. 20 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie pri cúvaní
Vodičák č. 30 otázka č. 13
(1 bod)
Ak náklad prečnieva vpredu alebo vzadu viac ako
Vodičák č. 11 otázka č. 13
(1 bod)
Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po
Vodičák č. 1 otázka č. 15
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Vodičák č. 12 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka informuje o
Vodičák č. 24 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 7 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 14 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 6 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 11 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 30 otázka č. 23
(2 body)
Táto doparvná značka vyznačuje
Vodičák č. 12 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Vodičák č. 18 otázka č. 25
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vodičák č. 5 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 19 otázka č. 27
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Múdry
Považujete sa za múdreho človeka?Vodičák č. 26 otázka č. 25
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku

US