OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 12 otázka č. 05
(2 body)
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim
Vodičák č. 26 otázka č. 05
(2 body)
Predné svetlá a zadné svetlá do hmly vodič smie použiť
Vodičák č. 9 otázka č. 01
(2 body)
Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie
Vodičák č. 22 otázka č. 01
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo, chodcom je aj
Vodičák č. 14 otázka č. 03
(2 body)
Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie
Vodičák č. 27 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na
Vodičák č. 16 otázka č. 12
(2 body)
Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to
Vodičák č. 17 otázka č. 07
(2 body)
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
Vodičák č. 31 otázka č. 01
(2 body)
Diaľnicou sa rozumie
Vodičák č. 20 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak
Vodičák č. 20 otázka č. 10
(2 body)
Ustanovenia o premávke na diaľnici platia aj na
Vodičák č. 7 otázka č. 10
(2 body)
Pri preprave viacerých ako šiestich osôb v ložnom priestore nákladného automobilu nesmie rýchlosť jazdy prekročiť
Vodičák č. 8 otázka č. 13
(1 bod)
Ak náklad na motorovom vozidle alebo na jazdnej súprave prečnieva do strany vonkajší okraj obrysových svetiel viac ako o 40 cm musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený
Vodičák č. 12 otázka č. 15
(1 bod)
Celková hmotnosť prívesného vozíka za jednostopové motorové vozidlo nesmie prevyšovať
Vodičák č. 21 otázka č. 15
(1 bod)
Ak zjavne uniká palivo alebo olej z vozidla
Vodičák č. 5 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje
Vodičák č. 28 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 17 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Vodičák č. 13 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 33 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou
Vodičák č. 19 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 12 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 17 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 8 otázka č. 26
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Prostredie
Riešite tento test v kľudnom prostredí?


Vodičák č. 20 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 9 otázka č. 25
(3 body)
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 28 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku

US