OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 34 otázka č. 01
(2 body)
Prípojným vozidlom sa rozumie




Vodičák č. 34 otázka č. 02
(2 body)
Státím sa rozumie




Vodičák č. 34 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to




Vodičák č. 34 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motocykla je počas jazdy povinný chrániť si zrak




Vodičák č. 34 otázka č. 05
(2 body)
Prevádzkovateľ vozidla zodpovedá za to, že farebné vyhotovenie a označenie vozidla bude také, aby sa nedalo zameniť s farebným vyhotovaním a označením




Vodičák č. 34 otázka č. 06
(2 body)
Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka cestnej premávky, jej obídenie, nesmie vodič obchádzajúci prekážku




Vodičák č. 34 otázka č. 07
(2 body)
Vodič musí pri obchádzaní stojaceho autobusu, ktorý je označený ako autobus prepravujúci deti(č. O 6), prihliadnuť na možnosť vbehnutia detí na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené. To




Vodičák č. 34 otázka č. 08
(2 body)
Na križovatke s riadenou svetelnou premávkou vodič




Vodičák č. 34 otázka č. 09
(2 body)
Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič




Vodičák č. 34 otázka č. 10
(2 body)
Na priechode pre chodcov sa chodí




Vodičák č. 34 otázka č. 11
(2 body)
Zákazové značky




Vodičák č. 34 otázka č. 12
(2 body)
Rozsvietené číslo na rýchlostnom signále s viacerými signálnymi znakmi (č. S 8b) označuje




Vodičák č. 34 otázka č. 13
(1 bod)
Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po




Vodičák č. 34 otázka č. 14
(1 bod)
Zapojenie vozidla a prevádzka súpravy s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 30 km/h je dovolená, len ak okamžitá hmotnosť prívesu alebo návesu, alebo dvoch prívesov alebo návesu s prívesom, je najviac




Vodičák č. 34 otázka č. 15
(1 bod)
Prívesy za osobné automobily




Vzdelanie
Vaše vzdelanie?








Vodičák č. 34 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 34 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 34 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 34 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 34 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 34 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje




Vodičák č. 34 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje




Vodičák č. 34 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle




Vodičák č. 34 otázka č. 24
(3 body)
Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako




Vodičák č. 34 otázka č. 25
(3 body)
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky




Vodičák č. 34 otázka č. 26
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku:




Vodičák č. 34 otázka č. 27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:





US