OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
1151.Hlavnou funkciou mozočka je:






Škola
Darí/lo sa Vám v škole?




(1 bod)
1152.Štvorhlavý sval stehenný spôsobuje:






(1 bod)
1153.Najdôležitejším orgánom pre vstrebávanie je:






(1 bod)
1154.Hlavným zdrojom energie v našej potrave sú:






(1 bod)
1155.Hnacou silou filtrácie v obličkách stavovcov je:






(1 bod)
1156.Inzulín:






(1 bod)
1157.Aldosterón:







(1 bod)
0





(1 bod)
1159.Ústredie životne dôležitých autonómnych funkcií sa nachádza v:






(1 bod)
1160.Srdcový cyklus je:






(1 bod)
1161.Nedostatok železa môže spôsobiť:






(1 bod)
1162.V hrubom čreve trvalo žijú:






(1 bod)
1163.Pre tvorbu erytrocytov je potrebný vitamín:






(1 bod)
1164.Človek s krvnou skupinou 0 má aglutiníny:






(1 bod)
1165.Koľko párov veľkých slinných žliaz vylučuje sliny:






(1 bod)
1166.Vitálna kapacita pľúc je:






(1 bod)
1167.Akú funkciu v imunitnej odpovedi majú T-lymfocyty:






(1 bod)
1168.Nedostatočný prívod vitamínov sa nazýva:






(1 bod)
1169.Reflex cicania novorodencov je:






(1 bod)
1170.Biela hmota nervová:






(1 bod)
1171.Kostra hlavy má časť:






(1 bod)
1172.Najviac zaťažený kĺb v tele človeka je:






(1 bod)
1173.Mozgomiechový mok:






(1 bod)
1174.Prvé dva krčné stavce sa nazývajú:






(1 bod)
1175.Dostredivé vlákna:







US