OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 1 otázka č. 01
(2 body)
Nové testy sa dajú zatiaľ stiahnuť TU

Vodičom sa rozumie




Vodičák č. 10 otázka č. 01
(2 body)
Neohrozením sa rozumie povinnosť vodiča




Vodičák č. 11 otázka č. 01
(2 body)
Hranicou križovatky sa rozumie




Vodičák č. 12 otázka č. 01
(2 body)
Motorovým vozidlom sa rozumie




Vodičák č. 13 otázka č. 01
(2 body)
Električkovým pásom sa rozumie




Vodičák č. 14 otázka č. 01
(2 body)
Nemotorovým vozidlom sa rozumie




Vodičák č. 15 otázka č. 01
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá




Vodičák č. 16 otázka č. 01
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj




Vodičák č. 17 otázka č. 01
(2 body)
Električkou sa rozumie




Vodičák č. 18 otázka č. 01
(2 body)
Obytnou zónou sa rozumie




Vodičák č. 19 otázka č. 01
(2 body)
Autobusom sa rozumie




Vodičák č. 2 otázka č. 01
(2 body)
Zastavením sa rozumie




Vodičák č. 20 otázka č. 01
(2 body)
Krajnicou sa rozumie




Vodičák č. 21 otázka č. 01
(2 body)
Hranicou križovatky sa rozumie




Vodičák č. 22 otázka č. 01
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo, chodcom je aj




Vodičák č. 23 otázka č. 01
(2 body)
Jazdnou súpravou sa rozumie




Vodičák č. 24 otázka č. 01
(2 body)
Križovatkou sa rozumie




Vodičák č. 25 otázka č. 01
(2 body)
Motocyklom sa rozumie




Vodičák č. 26 otázka č. 01
(2 body)
Motorovým vozidlom sa rozumie




Vodičák č. 27 otázka č. 01
(2 body)
Nemotorovým vozidlom sa rozumie




Vodičák č. 28 otázka č. 01
(2 body)
Miestom mimo cesty sa rozumie




Vodičák č. 29 otázka č. 01
(2 body)
Električkovým pásom sa rozumie




Vodičák č. 3 otázka č. 01
(2 body)
Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť




Vodičák č. 30 otázka č. 01
(2 body)
Mopedom sa rozumie




Vodičák č. 31 otázka č. 01
(2 body)
Diaľnicou sa rozumie




Vodičák č. 32 otázka č. 01
(2 body)
Chodníkom sa rozumie




Vodičák č. 33 otázka č. 01
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá




Vodičák č. 34 otázka č. 01
(2 body)
Prípojným vozidlom sa rozumie




Vodičák č. 35 otázka č. 01
(2 body)
Cestou pre motorové vozidlá sa rozumie




Vodičák č. 4 otázka č. 01
(2 body)
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie




Vodičák č. 5 otázka č. 01
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj




Vodičák č. 6 otázka č. 01
(2 body)
Križovatkou sa rozumie




Vodičák č. 7 otázka č. 01
(2 body)
Diaľnicou sa rozumie




Vodičák č. 8 otázka č. 01
(2 body)
Pešou zónou sa rozumie




Vodičák č. 9 otázka č. 01
(2 body)
Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie




Vodičák č. 9 otázka č. 02
(2 body)
Odbočovacím pruhom sa rozumie




Vodičák č. 8 otázka č. 02
(2 body)
Vodičom sa rozumie




Vodičák č. 7 otázka č. 02
(2 body)
Mopedom sa rozumie




Vodičák č. 6 otázka č. 02
(2 body)
Účastník cestnej premávky




Vodičák č. 5 otázka č. 02
(2 body)
Neobmedzením sa rozumie povinnosť




Vodičák č. 4 otázka č. 02
(2 body)
Ak sa premávka vo vyhradenom jazdnom pruhu riadi osobitnými svetelnými signálmi (č. S 9a až č. S 9g),




Vodičák č. 35 otázka č. 02
(2 body)
Chodníkom sa rozumie




Vodičák č. 34 otázka č. 02
(2 body)
Státím sa rozumie




Vodičák č. 33 otázka č. 02
(2 body)
Vozidlom sa rozumie




Vodičák č. 32 otázka č. 02
(2 body)
Priechodom pre cyklistov sa rozumie




Vodičák č. 31 otázka č. 02
(2 body)
Zlváštnym motorovým vozidlom sa rozumie




Vodičák č. 30 otázka č. 02
(2 body)
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie




Vodičák č. 3 otázka č. 02
(2 body)
Motocyklom sa rozumie




Vodičák č. 29 otázka č. 02
(2 body)
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie




Vodičák č. 28 otázka č. 02
(2 body)
Vozidlom hromadnej dopravy osôb sa rozumie




Vodičák č. 27 otázka č. 02
(2 body)
Neobmedzením sa rozumie povinnosť




Vodičák č. 26 otázka č. 02
(2 body)
Neohrozením sa rozumie povinnosť vodiča




Vodičák č. 25 otázka č. 02
(2 body)
Odbočovacím pruhom sa rozumie




Vodičák č. 24 otázka č. 02
(2 body)
Priebežným pruhom sa rozumie




Vodičák č. 23 otázka č. 02
(2 body)
Priechodom pre cyklistov sa rozumie




Vodičák č. 22 otázka č. 02
(2 body)
Vodičom sa rozumie




Vodičák č. 21 otázka č. 02
(2 body)
Zastavením vozidla sa rozumie




Vodičák č. 20 otázka č. 02
(2 body)
Priechodom pre chodcov sa rozumie




Vodičák č. 2 otázka č. 02
(2 body)
Vodič nesmie




Vodičák č. 19 otázka č. 02
(2 body)
Obcou sa rozumie




Vodičák č. 18 otázka č. 02
(2 body)
Trolejbusom sa rozumie




Vodičák č. 17 otázka č. 02
(2 body)
Vozovkou sa rozumie




Vodičák č. 16 otázka č. 02
(2 body)
Priechodom pre chodcov sa rozumie




Vodičák č. 15 otázka č. 02
(2 body)
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie




Vodičák č. 14 otázka č. 02
(2 body)
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlo motocykla okrem prípadu, keď




Vodičák č. 13 otázka č. 02
(2 body)
Státím sa rozumie




Vodičák č. 12 otázka č. 02
(2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú




Vodičák č. 11 otázka č. 02
(2 body)
Zastavením vozidla sa rozumie




Vodičák č. 10 otázka č. 02
(2 body)
Vodič




Vodičák č. 1 otázka č. 02
(2 body)
Vodič mopeda




Vodičák č. 1 otázka č. 03
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať




Vodičák č. 10 otázka č. 03
(2 body)
Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí




Vodičák č. 11 otázka č. 03
(2 body)
Vodič je povinný použiť na jazdu len také vozidlo, ktoré




Vodičák č. 12 otázka č. 03
(2 body)
Ak vodič autobusu mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu prechádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu




Vodičák č. 13 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie




Vodičák č. 14 otázka č. 03
(2 body)
Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie




Vodičák č. 15 otázka č. 03
(2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú




Vodičák č. 16 otázka č. 03
(2 body)
Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,




Vodičák č. 17 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie viesť vozidlo, ak




Vodičák č. 18 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie




Vodičák č. 19 otázka č. 03
(2 body)
Prevádzkovateľ vozidla nesmie prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej




Vodičák č. 2 otázka č. 03
(2 body)
Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať




Vodičák č. 20 otázka č. 03
(2 body)
Vodič




Vodičák č. 21 otázka č. 03
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom je povinná byť počas jazdy týmto pásom riadne pripútaná. To neplatí pre




Vodičák č. 22 otázka č. 03
(2 body)
Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať




Vodičák č. 23 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie požiť alkoholický nápoj ani užiť inú návykovú látku




Vodičák č. 24 otázka č. 03
(2 body)
Vodič mopeda




Vodičák č. 25 otázka č. 03
(2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú




Vodičák č. 26 otázka č. 03
(2 body)
Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas




Vodičák č. 27 otázka č. 03
(2 body)
Na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla požiť na jazdu




Vodičák č. 28 otázka č. 03
(2 body)
Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá




Vodičák č. 29 otázka č. 03
(2 body)
Predchádza sa




Vodičák č. 3 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie




Vodičák č. 30 otázka č. 03
(2 body)
Na krajnicu smie vodič motorového vozidla okrem vodiča mopeda vojsť




Vodičák č. 31 otázka č. 03
(2 body)
Vodič




Vodičák č. 32 otázka č. 03
(2 body)
Vodič musí pri obchádzaní stojaceho autobusu, ktorý je označený ako autobus prepravujúci deti (č. O 6), prihliadnuť na možnosť vbehnutia detí na vozovku a




Vodičák č. 33 otázka č. 03
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom je povinná byť počas jazdy týmto pásom riadne pripútaná. To neplatí pre




Vodičák č. 34 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to




Vodičák č. 35 otázka č. 03
(2 body)
Vodič je povinný




Vodičák č. 4 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak




Vodičák č. 5 otázka č. 03
(2 body)
Vodič je povinný dať prednosť chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov, pritom




Vodičák č. 6 otázka č. 03
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom je povinná byť počas jazdy týmto pásom riadne pripútaná. To neplatí pre




Vodičák č. 7 otázka č. 03
(2 body)
Vodič musí




Vodičák č. 8 otázka č. 03
(2 body)
Ak vozidlo vrátane nákladu nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla




Vodičák č. 9 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá




Vodičák č. 9 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlo motocykla okrem prípadu, keď




Vodičák č. 8 otázka č. 04
(2 body)
Pozdĺž električky sa jazdí




Vodičák č. 7 otázka č. 04
(2 body)
Na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla použiť na jazdu




Vodičák č. 6 otázka č. 04
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak




Vodičák č. 5 otázka č. 04
(2 body)
Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,




Vodičák č. 4 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého celková hmotnosť neprevyšuje 750 kg, okrem vodiča motocykla, smie jazdiť rýchlosťou najviac




Vodičák č. 35 otázka č. 04
(2 body)
Ak vodič prechádza z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu,




Vodičák č. 34 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motocykla je počas jazdy povinný chrániť si zrak




Vodičák č. 33 otázka č. 04
(2 body)
V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla používať na jazdu




Vodičák č. 32 otázka č. 04
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy




Vodičák č. 31 otázka č. 04
(2 body)
Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, rozumie sa jazdným pruhom časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel




Vodičák č. 30 otázka č. 04
(2 body)
Ak vodič autobusu mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu prechádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu




Vodičák č. 3 otázka č. 04
(2 body)
Počas jazdy nesmie vodič motocykla ani jeho spolujazdec




Vodičák č. 29 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg bez prípojného vozidla, okrem vodiča motocykla, smie jazdiť rýchlosťou najviac




Vodičák č. 28 otázka č. 04
(2 body)
Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, alebo pri obchádzaní prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy




Vodičák č. 27 otázka č. 04
(2 body)
Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí




Vodičák č. 26 otázka č. 04
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako




Vodičák č. 25 otázka č. 04
(2 body)
Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí




Vodičák č. 24 otázka č. 04
(2 body)
Ak by v obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy vozidlá idúce súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu,




Vodičák č. 23 otázka č. 04
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom




Vodičák č. 22 otázka č. 04
(2 body)
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka,




Vodičák č. 21 otázka č. 04
(2 body)
Vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak




Vodičák č. 20 otázka č. 04
(2 body)
Na električkový pás v úrovni vozovky sa smie v pozdĺžnom smere vojsť




Vodičák č. 2 otázka č. 04
(2 body)
Na krajnicu smie vodič motorového vozidla okrem vodiča mopeda vojsť




Vodičák č. 19 otázka č. 04
(2 body)
Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,




Vodičák č. 18 otázka č. 04
(2 body)
Vozidlá môžu ísť súbežne,




Vodičák č. 17 otázka č. 04
(2 body)
Ak v obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy idú vozidlá v jednom z jazdných pruhov rýchlejšie ako vozidlá v inom jazdnom pruhu,




Vodičák č. 16 otázka č. 04
(2 body)
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,




Vodičák č. 15 otázka č. 04
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom je povinná byť počas jazdy týmto pásom riadne pripútaná. To neplatí pre




Vodičák č. 14 otázka č. 04
(2 body)
Pri vlečení motorového vozidla na vlečnom vozidle musia byť za nezníženej viditeľnosti rozsvietené




Vodičák č. 13 otázka č. 04
(2 body)
Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí




Vodičák č. 12 otázka č. 04
(2 body)
Vodič musí pri obchádzaní stojaceho autobusu, ktorýje označený ako autobus prepravujúci deti (č. O 6), prihliadnuť na možnosť vbehnutia detí na vozovku a




Vodičák č. 11 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motocykla je počas jazdy povinný chrániť si zrak




Vodičák č. 10 otázka č. 04
(2 body)
Pri vchádzaní na električkový pás a pri jeho prechádzaní vodič




Vodičák č. 1 otázka č. 04
(2 body)
Vodič môže zastaviť a stáť




Vodičák č. 1 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak




Vodičák č. 10 otázka č. 05
(2 body)
Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde




Vodičák č. 11 otázka č. 05
(2 body)
Za vozidlom hromadnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom elektičkovom páse, vodič iného vozidla je povinný




Vodičák č. 12 otázka č. 05
(2 body)
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim




Vodičák č. 13 otázka č. 05
(2 body)
Ak nie je dopravnou značkou (č. B 27a) dovolená vyššia rýchlosť, v obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac




Vodičák č. 14 otázka č. 05
(2 body)
Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je dovolená len premávka motorových vozidiel a jazdných súprav, ktorých najvyššia povolená rýchlosť nie je nižšia ako




Vodičák č. 15 otázka č. 05
(2 body)
Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť




Vodičák č. 16 otázka č. 05
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať




Vodičák č. 17 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať




Vodičák č. 18 otázka č. 05
(2 body)
Pri jazde pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka




Vodičák č. 19 otázka č. 05
(2 body)
Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním




Vodičák č. 2 otázka č. 05
(2 body)
Vodič smie prechádzať z jedného jazdného pruhu do druhého len vtedy, ak




Vodičák č. 20 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak




Vodičák č. 21 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť




Vodičák č. 22 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť




Vodičák č. 23 otázka č. 05
(2 body)
Na ceste sa jazdí




Vodičák č. 24 otázka č. 05
(2 body)
Električkový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, sa smie prechádzať




Vodičák č. 25 otázka č. 05
(2 body)
Pozdĺž električky sa jazdí




Vodičák č. 26 otázka č. 05
(2 body)
Predné svetlá a zadné svetlá do hmly vodič smie použiť




Vodičák č. 27 otázka č. 05
(2 body)
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim




Vodičák č. 28 otázka č. 05
(2 body)
Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa




Vodičák č. 29 otázka č. 05
(2 body)
Vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo




Vodičák č. 3 otázka č. 05
(2 body)
Ak by v obci na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy vozidlá idúce súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu,




Vodičák č. 30 otázka č. 05
(2 body)
Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg s prípojným vozidlom, ktorého celková hmotnosť neprevyšuje 750 kg, okrem vodiča motocykla, smie jazdiť rýchlosťou najviac




Vodičák č. 31 otázka č. 05
(2 body)
Vodič predchádzaného vozidla nesmie




Vodičák č. 32 otázka č. 05
(2 body)
Najväčšiu povolenú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ani najvyššiu povolenú rýchlosť žiadneho z vozidiel súpravy, vodič




Vodičák č. 33 otázka č. 05
(2 body)
Ak vodič autobusu mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu prechádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu




Vodičák č. 34 otázka č. 05
(2 body)
Prevádzkovateľ vozidla zodpovedá za to, že farebné vyhotovenie a označenie vozidla bude také, aby sa nedalo zameniť s farebným vyhotovaním a označením




Vodičák č. 35 otázka č. 05
(2 body)
Vodič smie cúvať




Vodičák č. 4 otázka č. 05
(2 body)
Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný




Vodičák č. 5 otázka č. 05
(2 body)
Električka, ktorá pri odbočovaní alebo pri inej zmene smeru jazdy križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane dáva znamenie o zmene smeru jazdy,




Vodičák č. 6 otázka č. 05
(2 body)
Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac




Vodičák č. 7 otázka č. 05
(2 body)
Ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho, vodič smie cúvať




Vodičák č. 8 otázka č. 05
(2 body)
Vodič pri odbočovaní nesmie




Vodičák č. 9 otázka č. 05
(2 body)
V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla používať na jazdu




Vodičák č. 9 otázka č. 06
(2 body)
Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo,




Vodičák č. 8 otázka č. 06
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať




Vodičák č. 7 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako




Vodičák č. 6 otázka č. 06
(2 body)
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie




Vodičák č. 5 otázka č. 06
(2 body)
Vodičovi autobusu verejnej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu sú vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla,




Vodičák č. 4 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia




Vodičák č. 35 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť pri zastávke električky, autobusu alebo trolejbusu bez nástupného ostrovčeka, kde nie je dopravná značka pre zastávku (č. D 14 až D 16), vo vzdialenosti kratšej ako




Inteligencia
Myslíte si o sebe, že ste inteligentný?



Vodičák č. 34 otázka č. 06
(2 body)
Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka cestnej premávky, jej obídenie, nesmie vodič obchádzajúci prekážku




Vodičák č. 33 otázka č. 06
(2 body)
Vodičovi autobusu verejnej dopravy osôb alebo trolejbusu v obci vodiči ostatných vozidiel




Vodičák č. 32 otázka č. 06
(2 body)
Vodič motorového vozidla a nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde




Vodičák č. 31 otázka č. 06
(2 body)
Najvyššiu povolenú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ani najvyššiu povolenú rýchlosť žiadneho z vozidiel súpravy, vodič




Vodičák č. 30 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť




Vodičák č. 3 otázka č. 06
(2 body)
Pri jazde v pripájacom alebo v odbočovacom pruhu sa




Vodičák č. 29 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť




Vodičák č. 28 otázka č. 06
(2 body)
Pri zastavení a státí vodič je povinný




Vodičák č. 27 otázka č. 06
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať




Vodičák č. 26 otázka č. 06
(2 body)
Vlečenie motorového vozidla s prívesom je




Vodičák č. 25 otázka č. 06
(2 body)
Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac




Vodičák č. 24 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak




Vodičák č. 23 otázka č. 06
(2 body)
Ak sa premávka vo vyznačenom jazdnom pruhu riadi svetelnými signálmi (č. S 5a a č. S 5b) striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy, vodič nesmie prechádzať do jazdného pruhu, do ktorého mu je vjazd svetelným signálom




Vodičák č. 22 otázka č. 06
(2 body)
Pri zmene smeru jazdy alebo vybočovaní z neho vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy




Vodičák č. 21 otázka č. 06
(2 body)
Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnené dopravná značka "Stoj, daj prednosť v jazde!" (č. C 2), vodič je povinný zastaviť vozidlo




Vodičák č. 20 otázka č. 06
(2 body)
Pri odbočovaní na križovatke alebo pri odbočovaní na poľnú cestu alebo na lesnú cestu, alebo na miesto mimo cesty vodič




Vodičák č. 2 otázka č. 06
(2 body)
Električkový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, sa smie prechádzať




Vodičák č. 19 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť




Vodičák č. 18 otázka č. 06
(2 body)
Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,




Vodičák č. 17 otázka č. 06
(2 body)
Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa




Vodičák č. 16 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary (č. V 1a a č. V 1b) alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej




Vodičák č. 15 otázka č. 06
(2 body)
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po vedľajšej ceste,




Vodičák č. 14 otázka č. 06
(2 body)
Vodičovi je na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá zakázané




Vodičák č. 13 otázka č. 06
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať




Vodičák č. 12 otázka č. 06
(2 body)
Na motocykli je zakázané




Vodičák č. 11 otázka č. 06
(2 body)
Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg bez prípojného vozidla, okrem vodiča motocykla, smie jazdiť rýchlosťou najviac




Vodičák č. 10 otázka č. 06
(2 body)
Pri vchádzaní z miesta mimo cesty na cestu vodič




Vodičák č. 1 otázka č. 06
(2 body)
Znamenie dávané smerovými svetlami vodič ponechá len v čase, pokým




Vodičák č. 1 otázka č. 07
(2 body)
Vozidlo sa smie na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá vliecť




Vodičák č. 10 otázka č. 07
(2 body)
Vodič vozidla, ktorý je povinný použiť prenosný výstražný trojuholník, je povinný tento trojuholník umiestniť na okraj vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej




Vodičák č. 11 otázka č. 07
(2 body)
Pred vjazdom na cestu z poľnej cesty alebo z lesnej cesty, alebo z miesta ležiaceho mimo cesty, vodič nesmie




Vodičák č. 12 otázka č. 07
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť




Vodičák č. 13 otázka č. 07
(2 body)
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie




Vodičák č. 14 otázka č. 07
(2 body)
Vodič iného vozidla je povinný vozidlám s právom prednostnej jazdy a vozidlám, ktoré sprevádzajú, umožniť bezpečný a plynulý prejazd,




Vodičák č. 15 otázka č. 07
(2 body)
Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho smie len vtedy, ak




Vodičák č. 16 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie , ak




Vodičák č. 17 otázka č. 07
(2 body)
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej




Vodičák č. 18 otázka č. 07
(2 body)
Pri vchádzaní z poľnej alebo z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov alebo z obytnej zóny, alebo z pešej zóny vodič




Vodičák č. 19 otázka č. 07
(2 body)
Ak zamestnanec dráhy dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič




Vodičák č. 2 otázka č. 07
(2 body)
Ak ide autobus mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbus vo vyhradenom jazdnom pruhu, alebo električka inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom,




Vodičák č. 20 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie pri cúvaní




Vodičák č. 21 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlá, ak




Vodičák č. 22 otázka č. 07
(2 body)
Ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená, vodič




Vodičák č. 23 otázka č. 07
(2 body)
Vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť




Vodičák č. 24 otázka č. 07
(2 body)
Ak nie je dopravnou značkou (č. B 27a) dovolaná vyššia rýchlosť, v obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac




Vodičák č. 25 otázka č. 07
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať




Vodičák č. 26 otázka č. 07
(2 body)
Vodič smie na diaľnicu a na cestu pre motorové vozidlá vchádzať a z diaľnice a z cesty pre motorové vozidlá vychádzať




Vodičák č. 27 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na




Vodičák č. 28 otázka č. 07
(2 body)
Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo, alebo ak je počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič




Vodičák č. 29 otázka č. 07
(2 body)
Správca cesty môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevázdkovateľa,




Vodičák č. 3 otázka č. 07
(2 body)
Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú




Vodičák č. 30 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak




Vodičák č. 31 otázka č. 07
(2 body)
Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde




Vodičák č. 32 otázka č. 07
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať




Vodičák č. 33 otázka č. 07
(2 body)
Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič




Vodičák č. 34 otázka č. 07
(2 body)
Vodič musí pri obchádzaní stojaceho autobusu, ktorý je označený ako autobus prepravujúci deti(č. O 6), prihliadnuť na možnosť vbehnutia detí na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené. To




Vodičák č. 35 otázka č. 07
(2 body)
Ak situácia za železničným priecestím nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič




Vodičák č. 4 otázka č. 07
(2 body)
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci




Vodičák č. 5 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako




Vodičák č. 6 otázka č. 07
(2 body)
Pred vjazdom na cestu z poľnej alebo z lesnej cesty, alebo z miesta mimo cesty, alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič




Vodičák č. 7 otázka č. 07
(2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva




Vodičák č. 8 otázka č. 07
(2 body)
Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej




Vodičák č. 9 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť




Vodičák č. 9 otázka č. 08
(2 body)
Vozidlá pred železničným priecestím




Vodičák č. 8 otázka č. 08
(2 body)
Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že v prípade potreby nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia,aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vodič




Vodičák č. 7 otázka č. 08
(2 body)
Vlečenie motorového vozidla s prívesom je




Vodičák č. 6 otázka č. 08
(2 body)
Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať




Vodičák č. 5 otázka č. 08
(2 body)
Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný




Vodičák č. 4 otázka č. 08
(2 body)
Cyklisti smú jazdiť




Vodičák č. 35 otázka č. 08
(2 body)
Vodičovi je na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá otáčanie a cúvanie




Vodičák č. 34 otázka č. 08
(2 body)
Na križovatke s riadenou svetelnou premávkou vodič




Vodičák č. 33 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlá, ak




Vodičák č. 32 otázka č. 08
(2 body)
Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že v prípade potreby nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný




Vodičák č. 31 otázka č. 08
(2 body)
Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka,




Vodičák č. 30 otázka č. 08
(2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva




Vodičák č. 3 otázka č. 08
(2 body)
Pri zastavení a státí vedľa vozidla označeného ako vozidlo prepravujúce ťažko pohybovo postihnutú osobu (č. O 2) vodič je povinný ponechať bočný odstup najmenej




Vodičák č. 29 otázka č. 08
(2 body)
Ak došlo pri jazde vozidla v tuneli k poruche vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stalo nepojazdným, alebo k dopravnej nehode vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne




Vodičák č. 28 otázka č. 08
(2 body)
Motorové vozidlo musí mať vždy účinné brzdy, ak je vlečené




Vodičák č. 27 otázka č. 08
(2 body)
Ak zamestnanec dráhy dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom, vodič




Vodičák č. 26 otázka č. 08
(2 body)
V motorovom vozidle alebo v jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do




Vodičák č. 25 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo




Vodičák č. 24 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť pri zastávke električky, autobusu alebo trolejbusu bez nástupného ostrovčeka v úseku, ktorý sa začína




Vodičák č. 23 otázka č. 08
(2 body)
Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný




Vodičák č. 22 otázka č. 08
(2 body)
Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je dovolená len premávka




Vodičák č. 21 otázka č. 08
(2 body)
Motocykel bez postranného vozíka sa




Vodičák č. 20 otázka č. 08
(2 body)
Ak došlo pri jazde v tuneli k poruche vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stalo nepojazdným, alebo k dopravnej nehode vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne




Vodičák č. 2 otázka č. 08
(2 body)
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,




Vodičák č. 19 otázka č. 08
(2 body)
Idúce vozidlo musí mať za zníženej viditeľnosti a v čase od 15.októbra do 15.marca počas celého dňa




Vodičák č. 18 otázka č. 08
(2 body)
Preprava osôb je zakázaná




Vodičák č. 17 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak




Vodičák č. 16 otázka č. 08
(2 body)
Znamenie dávané smerovými svetlami vodič ponechá len v čase, pokým




Vodičák č. 15 otázka č. 08
(2 body)
V čase od 5,00 hodiny do 19,00 hodiny je zakázané státie tam, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej




Vodičák č. 14 otázka č. 08
(2 body)
Prekážka cestnej premávky sa označuje




Vodičák č. 13 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak




Vodičák č. 12 otázka č. 08
(2 body)
Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je schodná, jazdí sa na bicykli




Vodičák č. 11 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak za zníženej viditeľnosti




Vodičák č. 10 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo




Vodičák č. 1 otázka č. 08
(2 body)
Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla




Vodičák č. 1 otázka č. 09
(2 body)
Na sedadle (sedadlách) vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba




Vodičák č. 10 otázka č. 09
(2 body)
Za zníženej viditeľnosti musia byť na vlečenom vozidle rozsvietené




Vodičák č. 11 otázka č. 09
(2 body)
Pred vjazdom do priebežných pruhov na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá vodič




Vodičák č. 12 otázka č. 09
(2 body)
V obytnej a pešej zóne chodci




Vodičák č. 13 otázka č. 09
(2 body)
Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac




Vodičák č. 14 otázka č. 09
(2 body)
Miesto v postrannom vozíku motocykla sa




Vodičák č. 15 otázka č. 09
(2 body)
Ak zamestnanec dráhy dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom, vodič




Vodičák č. 16 otázka č. 09
(2 body)
Pri vlečení motorového vozidla na vlečnom vozidle musia byť za nezníženej viditeľnosti rozsvietené




Vodičák č. 17 otázka č. 09
(2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať




Vodičák č. 18 otázka č. 09
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť




Vodičák č. 19 otázka č. 09
(2 body)
Vodič vozidla s právom prednostnej jazdy nie je povinný




Vodičák č. 2 otázka č. 09
(2 body)
Predné svetlá a zadné svetlá do hmly vodič smie použiť




Vodičák č. 20 otázka č. 09
(2 body)
Pred železničným priecestím vodič je povinný




Vodičák č. 21 otázka č. 09
(2 body)
Vozidlo s právom prednostnej jazdy smie viesť len vodič starší ako




Vodičák č. 22 otázka č. 09
(2 body)
Na vozidlách sprevádzaných ustanovenými vozidlami s právom prednostnej jazdy musia byť vždy




Vodičák č. 23 otázka č. 09
(2 body)
Ak došlo pri jazde vozidla v tuneli k poruche vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stalo nepojazdným, alebo k dopravnej nehode vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne




Vodičák č. 24 otázka č. 09
(2 body)
Na vyznačenom okruhu (č. D 2 a č. D 3) je státie




Vodičák č. 25 otázka č. 09
(2 body)
Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný




Vodičák č. 26 otázka č. 09
(2 body)
Za zníženej viditeľnosti musí byť organizovaný útvar chodcov označený




Vodičák č. 27 otázka č. 09
(2 body)
Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať




Vodičák č. 28 otázka č. 09
(2 body)
V jednotlivých prípadoch, a ak je to naliehavé, vodič vozidla označeného osobitným označením "označenie vozidla prepravujúceho osobu ťažko pohybovo postihnutú" (č. O 2) a "Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti" (č. O 5) nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať




Vodičák č. 29 otázka č. 09
(2 body)
Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou poľných ciest, lesných ciest a obytných zón jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako




Vodičák č. 3 otázka č. 09
(2 body)
Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách, s výnimkou účelových komunikácií, je




Vodičák č. 30 otázka č. 09
(2 body)
Za zníženej viditeľnosti musia byť na vlečenom vozidle rozsvietené




Vodičák č. 31 otázka č. 09
(2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný




Vodičák č. 32 otázka č. 09
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť




Vodičák č. 33 otázka č. 09
(2 body)
Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je vodičovi zastavenie a státie




Vodičák č. 34 otázka č. 09
(2 body)
Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič




Vodičák č. 35 otázka č. 09
(2 body)
Osobitné označenie "Označenie vozidla prepravujúceho osobu ťažko zdravotne postihnutú" (č. O 1) sa




Vodičák č. 4 otázka č. 09
(2 body)
Do pešej zóny je povolený vjazd




Vodičák č. 5 otázka č. 09
(2 body)
Motocykel bez postranného vozíka sa




Vodičák č. 6 otázka č. 09
(2 body)
Vozidlom s právom prednostnej jazdy je vozidlo,




Vodičák č. 7 otázka č. 09
(2 body)
Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je vodičovi zastavenie a státie




Vodičák č. 8 otázka č. 09
(2 body)
Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svetiel, vodič je povinný ho použiť




Vodičák č. 9 otázka č. 09
(2 body)
Vlečenie viacerých motorových vozidiel ako jedného motorového vozidla je




Vodičák č. 9 otázka č. 10
(2 body)
Kto spôsobil prekážku cestnej premávky,




Vodičák č. 8 otázka č. 10
(2 body)
Na pripájacom alebo odbočovacom pruhu vodič




Vodičák č. 7 otázka č. 10
(2 body)
Pri preprave viacerých ako šiestich osôb v ložnom priestore nákladného automobilu nesmie rýchlosť jazdy prekročiť




Vodičák č. 6 otázka č. 10
(2 body)
Osobitné označenie " Označenie vozidla prepravujúceho osobu ťažko pohybovo postihnutú " (č. O 2) sa na vozidle prepravujúcov ťažko pohybovo postihnutú osobu




Vodičák č. 5 otázka č. 10
(2 body)
Na sedadle (sedadlách) vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba




Vodičák č. 4 otázka č. 10
(2 body)
Osoba, ktorú na to poveril okresný dopravný inšpektorát, je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla pri prechádzaní cez vozovku školskou mládežou alebo deťmi




Vodičák č. 35 otázka č. 10
(2 body)
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný




Vodičák č. 34 otázka č. 10
(2 body)
Na priechode pre chodcov sa chodí




Vodičák č. 33 otázka č. 10
(2 body)
Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený a pripevnený, aby




Vodičák č. 32 otázka č. 10
(2 body)
Za nezníženej viditeľnosti sú povinní jazdiť s rozsvietenými stretávacími svetlami




Vodičák č. 31 otázka č. 10
(2 body)
Na bicykli sa jazdí predovšetkým




Vodičák č. 30 otázka č. 10
(2 body)
Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je dovolená len premávka motorových vozidiel a jazdných súprav, ktorých najvyššia povolená rýchlosť nie je nižšia ako




Vodičák č. 3 otázka č. 10
(2 body)
Vodič nesmie jazdiť




Vodičák č. 29 otázka č. 10
(2 body)
Policajt je oprávnený zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy,




Vodičák č. 28 otázka č. 10
(2 body)
Účastník dopravnej nehody je




Vodičák č. 27 otázka č. 10
(2 body)
Vodič nesmie jazdiť




Vodičák č. 26 otázka č. 10
(2 body)
Do pešej zóny je povolený vjazd




Vodičák č. 25 otázka č. 10
(2 body)
Ak vozidlo nie je vybavené smerovými svetlami alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie o zmene smeru jazdy




Vodičák č. 24 otázka č. 10
(2 body)
Pri poruche obrysových svetiel alebo stretávacích svetiel musí byť vlečené vozidlo osvetlené




Vodičák č. 23 otázka č. 10
(2 body)
Svetelné výstražné znamenie sa dáva zapínaním




Vodičák č. 22 otázka č. 10
(2 body)
Pred vstupom na vozovku chodec




Vodičák č. 21 otázka č. 10
(2 body)
Ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy, chodec




Vodičák č. 20 otázka č. 10
(2 body)
Ustanovenia o premávke na diaľnici platia aj na




Vodičák č. 2 otázka č. 10
(2 body)
Prepravované osoby nesmú




Vodičák č. 19 otázka č. 10
(2 body)
Osobitné označenie " Označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom" (č. O 4) sa




Vodičák č. 18 otázka č. 10
(2 body)
Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov




Vodičák č. 17 otázka č. 10
(2 body)
Ak prekážku cestnej premávky nemožno bezodkladne odstrániť, je ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, povinný ju označiť




Vodičák č. 16 otázka č. 10
(2 body)
Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom pri núdzovom státí na diaľnici alebo na ceste pre motorové vozidlá stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič musí trojuholník




Vodičák č. 15 otázka č. 10
(2 body)
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je




Vodičák č. 14 otázka č. 10
(2 body)
Účastník dopravnej nehody nie je povinný upovedomiť fyzickú osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody,alebo právnickú osobu, ak týmto osobám bola pri nehode spôsobená hmotná škoda, a oznámiť im svoje osobné údaje, ak




Vodičák č. 13 otázka č. 10
(2 body)
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstažné modré alebo červené svetlo,




Vodičák č. 12 otázka č. 10
(2 body)
Pracovník obecnej polície v rovnošate je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla pri prechádzaní cez vozovku školskou mládežou alebo deťmi




Vodičák č. 11 otázka č. 10
(2 body)
Ak prekážku cestnej premávky nemožno bezodkladne odstániť, je ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, povinný ju označiť




Vodičák č. 10 otázka č. 10
(2 body)
Vozidlá s právom prednostnej jazdy a vozidlá, ktoré sprevádzajú




Vodičák č. 1 otázka č. 10
(2 body)
Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac




Vodičák č. 1 otázka č. 11
(2 body)
Osoba pribratá na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky alebo niektorých jazdných úkonov je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla,




Vodičák č. 10 otázka č. 11
(2 body)
Na druhom sedadle motocykla sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako




Vodičák č. 11 otázka č. 11
(2 body)
Dopravná nehoda je




Vodičák č. 12 otázka č. 11
(2 body)
Informatívne značky




Vodičák č. 13 otázka č. 11
(2 body)
Osobitné označenie (č. O 1 až O 3) pre vozidlo prepravujúce ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu a pre vozidlo vedené sluchovo postihnutou osobou smú požívať len osoby, ktoré ho dostali od




Vodičák č. 14 otázka č. 11
(2 body)
Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,




Vodičák č. 15 otázka č. 11
(2 body)
Vodič podľa svojich možnstí nesmie pripustiť




Vodičák č. 16 otázka č. 11
(2 body)
V motorovom vozidle alebo v jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, počet prepravovaných osôb




Vodičák č. 17 otázka č. 11
(2 body)
Osobitné označenie "Označenie vozidla vedeného osobou sluchovo postihnutou" (č. O 3) sa na vozidle vedenom sluchovo postihnutou osobou




Vodičák č. 18 otázka č. 11
(2 body)
Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený




Vodičák č. 19 otázka č. 11
(2 body)
Príkazové značky




Vodičák č. 2 otázka č. 11
(2 body)
Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len




Vodičák č. 20 otázka č. 11
(2 body)
Náklad na vozidle




Vodičák č. 21 otázka č. 11
(2 body)
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená,




Vodičák č. 22 otázka č. 11
(2 body)
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť




Vodičák č. 23 otázka č. 11
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom, účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť




Vodičák č. 24 otázka č. 11
(2 body)
Náklad na vozidle




Vodičák č. 25 otázka č. 11
(2 body)
Vodič




Vodičák č. 26 otázka č. 11
(2 body)
Výnimku z ustanovení pravidiel cestnej premávky, ktorá je v cestnej premávke okamžite potrebná, môže povoliť na mieste samom v nevyhnutnej miere a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky,




Vodičák č. 27 otázka č. 11
(2 body)
Za motorovým vozidlom s prívesom sa




Vodičák č. 28 otázka č. 11
(2 body)
Chodec




Vodičák č. 29 otázka č. 11
(2 body)
Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené




Vodičák č. 3 otázka č. 11
(2 body)
Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom pri núdzovom státí na diaľnici alebo na ceste pre motorové vozidlá stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič musí trojuholník




Vodičák č. 30 otázka č. 11
(2 body)
Pri preprave nákladu sa




Vodičák č. 31 otázka č. 11
(2 body)
Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami




Vodičák č. 32 otázka č. 11
(2 body)
Pri preprave živých zvierat




Vodičák č. 33 otázka č. 11
(2 body)
Ak zdravotne postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje pomocou pre ňu určeného ručného alebo motorového vozíka, použije chodník,




Vodičák č. 34 otázka č. 11
(2 body)
Zákazové značky




Vodičák č. 35 otázka č. 11
(2 body)
Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa




Vodičák č. 4 otázka č. 11
(2 body)
Dodatkové tabuľky




Vodičák č. 5 otázka č. 11
(2 body)
Ak škoda spôsobená pri dopravnej nehode na žiadnom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí ani na inom majetku nedosiahla desťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom a ak nedošlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak nedošlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia alebo ak neunikli nebezpečné veci, účastníci dopravnej nehody sú povinní ohlásiť bezodkladne dopravnú nehodu policajtovi.




Vodičák č. 6 otázka č. 11
(2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť podľa avojich schopností a možností zranenej osobe




Vodičák č. 7 otázka č. 11
(2 body)
Osoby mladšie ako 15 rokov sa smú prepravovať v ložnom priestore nákladného automobilu a nákladného prívesu traktora len v sprievode osoby staršej ako




Vodičák č. 8 otázka č. 11
(2 body)
Tam, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m je zakázané státie v čase




Vodičák č. 9 otázka č. 11
(2 body)
V jednotlivých prípadoch, a ak je to naliehavé, vodič vozidla označeného osobitným označením " Označenie vozidla prepravujúceho osobu ťažko zdravotne postihnutú" (č. O 1) nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať




Vodičák č. 9 otázka č. 12
(2 body)
V obytnej zóne a pešej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac




Vodičák č. 8 otázka č. 12
(2 body)
Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to




Vodičák č. 7 otázka č. 12
(2 body)
V obytnej a pešej zóne chodci




Vodičák č. 6 otázka č. 12
(2 body)
Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len




Vodičák č. 5 otázka č. 12
(2 body)
Zdravotne postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje pomocou pre ňu určeného ručného alebo motorového vozíka, smie použiť




Vodičák č. 4 otázka č. 12
(2 body)
Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to




Vodičák č. 35 otázka č. 12
(2 body)
Pokyny policajta, vojenského policajta alebo vojenského regulovčíka




Vodičák č. 34 otázka č. 12
(2 body)
Rozsvietené číslo na rýchlostnom signále s viacerými signálnymi znakmi (č. S 8b) označuje




Vodičák č. 33 otázka č. 12
(2 body)
Policajt v rovnošate dáva z idúceho vozidla znamenie na zastavenie vozidla




Vodičák č. 32 otázka č. 12
(2 body)
Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel




Vodičák č. 31 otázka č. 12
(2 body)
Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou




Vodičák č. 30 otázka č. 12
(2 body)
Policajt a vojak v činnej službe vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením "POLÍCIA"




Vodičák č. 3 otázka č. 12
(2 body)
Vodič je povinný zdržať sa požitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovej látky po nehode




Vodičák č. 29 otázka č. 12
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zeleným plným kruhovým svetlo




Vodičák č. 28 otázka č. 12
(2 body)
V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel




Vodičák č. 27 otázka č. 12
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom




Vodičák č. 26 otázka č. 12
(2 body)
Výstražné značky




Vodičák č. 25 otázka č. 12
(2 body)
Vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca zdravotne postihnutých osôb pri prechádzaní cez vozovku




Vodičák č. 24 otázka č. 12
(2 body)
Ak je pri zmene úpravy cestnej premávky nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami,




Vodičák č. 23 otázka č. 12
(2 body)
Ak je v blízkosti križovatky s riadenou premávkou priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod, chodec smie prechádzať




Vodičák č. 22 otázka č. 12
(2 body)
Vojak v činnej službe vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením POLÍCIA a vojenský regulovčík dáva znamenie na zastavenie vozidla




Vodičák č. 21 otázka č. 12
(2 body)
Pracovník obecnej polície v rovnošate môže dávať pokyny na zastavenie vozidla




Vodičák č. 20 otázka č. 12
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom, účastník dopravnej nehody je povinný zotrvať na mieste dopravnej nehody




Vodičák č. 2 otázka č. 12
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom, účastník dopravnej nehody je povinný




Vodičák č. 19 otázka č. 12
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so žltým svetlom




Vodičák č. 18 otázka č. 12
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál s červeným svetlom




Vodičák č. 17 otázka č. 12
(2 body)
V motorovom vozidle alebo v jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, počet prepravovaných osôb




Vodičák č. 16 otázka č. 12
(2 body)
Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to




Vodičák č. 15 otázka č. 12
(2 body)
Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo moped,




Vodičák č. 14 otázka č. 12
(2 body)
Ak policajt vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou, znamená tento pokyn




Vodičák č. 13 otázka č. 12
(2 body)
Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy,




Vodičák č. 12 otázka č. 12
(2 body)
Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom alebo chrbtom znamená tento pokyn




Vodičák č. 11 otázka č. 12
(2 body)
Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, kolieskových korčuliach alebo iným obdobným spôsobom,




Vodičák č. 10 otázka č. 12
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom, účastník dopravnej nehody




Vodičák č. 1 otázka č. 12
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou smerovou šípkou alebo šípkami





US