OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
851.Pri genómových mutáciách:






(1 bod)
852.Gaméty s chromozómovou mutáciou:






(1 bod)
853.Priemerné hodnoty kvantitatívneho znaku sa v populácii vyskytujú:






(1 bod)
854.Premenlivosť organizmu:






(1 bod)
855.Gény pre syntézu hemoglobínu:






(1 bod)
856.Genotyp všetkých somatických buniek človeka:






(1 bod)
857.Primárna štruktúra DNA je určená:






(1 bod)
858.Ak poradie tripletov štruktúrneho génu je: TAC-CCA-TGT-CGT-GCG, primárna štruktúra mRNA bude transkripcia:






(1 bod)
859.Ak molekula DNA obsahuje triplety: GCG-CCT-AAA-AAA-AAT, antikodóny tRNA budú translácia:






(1 bod)
860.Začiatok génu je vymedzený tripletom:






(1 bod)
861.Koniec génu je vymedzený tripletami:






(1 bod)
862.Dihybridi tvoria:






(1 bod)
863.Vývinové chyby sa dedia:






(1 bod)
864.Pleiotropný účinok je:






(1 bod)
865.Škodlivým medziproduktom pri odbúravaní galaktózy je:






On-line/papierová
Vyhovuje ti on-line forma testu?




(1 bod)
866.Z hľadiska genetického je človek:






(1 bod)
867.Podiel vonkajších faktorov na prenose dedičných chorôb je:






(1 bod)
868.Zem ako kozmické teleso vznikla pred:






(1 bod)
869.Najstaršou geologicky datovateľnou dobou sú:







(1 bod)
0





(1 bod)
871.Geologický útvar silúr je časťou:






(1 bod)
872.Život prenikal z morí aj na súš:






(1 bod)
873.Kontinent Gondwana je datovaný do:






(1 bod)
874.Sloje kamenného uhlia vznikli:






(1 bod)
875.Kontinent Pangea je datovaný do:







US