OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 17 otázka č. 01
(2 body)
Električkou sa rozumie




Počítačové zručnosti
Ako hodnotíte svoje počítačové zručnosti?






Vodičák č. 17 otázka č. 02
(2 body)
Vozovkou sa rozumie




Vodičák č. 17 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie viesť vozidlo, ak




Vodičák č. 17 otázka č. 04
(2 body)
Ak v obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy idú vozidlá v jednom z jazdných pruhov rýchlejšie ako vozidlá v inom jazdnom pruhu,




Vodičák č. 17 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať




Vodičák č. 17 otázka č. 06
(2 body)
Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa




Vodičák č. 17 otázka č. 07
(2 body)
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej




Vodičák č. 17 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak




Vodičák č. 17 otázka č. 09
(2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať




Vodičák č. 17 otázka č. 10
(2 body)
Ak prekážku cestnej premávky nemožno bezodkladne odstrániť, je ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, povinný ju označiť




Vodičák č. 17 otázka č. 11
(2 body)
Osobitné označenie "Označenie vozidla vedeného osobou sluchovo postihnutou" (č. O 3) sa na vozidle vedenom sluchovo postihnutou osobou




Vodičák č. 17 otázka č. 12
(2 body)
V motorovom vozidle alebo v jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, počet prepravovaných osôb




Vodičák č. 17 otázka č. 13
(1 bod)
Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz, ak vodič




Vodičák č. 17 otázka č. 14
(1 bod)
Na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať




Vodičák č. 17 otázka č. 15
(1 bod)
Používanie pneumatík s protisklzovými hrotmi




Vodičák č. 17 otázka č. 16
(2 body)
Tieto dopravné značky upozorňujú na




Vodičák č. 17 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vjazd




Vodičák č. 17 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 17 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka označuje




Vodičák č. 17 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 17 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 17 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 17 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 17 otázka č. 24
(3 body)
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako




Vodičák č. 17 otázka č. 25
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku




Vodičák č. 17 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku




Vodičák č. 17 otázka č. 27
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku





US