OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 1 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na




Vodičák č. 10 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 11 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 12 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 13 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 14 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 15 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 16 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na




Vodičák č. 17 otázka č. 16
(2 body)
Tieto dopravné značky upozorňujú na




Vodičák č. 18 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:




Vodičák č. 19 otázka č. 16
(2 body)
Tieto dopravné značky upozorňujú na




Vodičák č. 2 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 20 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na




Vodičák č. 21 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 22 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 23 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:




Vodičák č. 24 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na miesto, kde




Vodičák č. 25 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na




Vodičák č. 26 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 27 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na




Vodičák č. 28 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 29 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 3 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:




Vodičák č. 30 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na




Vodičák č. 31 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na




Vodičák č. 32 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 33 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na




Vodičák č. 34 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 35 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 4 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 5 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:




Vodičák č. 6 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 7 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 8 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená :




Vodičák č. 9 otázka č. 16
(2 body)
Tieto dopravné značky s dodatkovou tabuľkou upozorňujú na




Vodičák č. 9 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 8 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 7 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 6 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na




Vodičák č. 5 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje




Vodičák č. 4 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená :




Vodičák č. 35 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na




Vodičák č. 34 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 33 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 32 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 31 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje




Vodičák č. 30 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje vopred na




Vodičák č. 3 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na:




Vodičák č. 29 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 28 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 27 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 26 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na




Vodičák č. 25 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 24 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka označuje:




Vodičák č. 23 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 22 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 21 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 20 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 2 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 19 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 18 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 17 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vjazd




Vodičák č. 16 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky,




Vodičák č. 15 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na




Vodičák č. 14 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 13 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 12 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 11 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 10 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 1 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na




Vodičák č. 1 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 10 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka ozančuje




Vodičák č. 11 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou




Vodičák č. 12 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka označuje




Vodičák č. 13 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 14 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 15 otázka č. 18
(2 body)
Tieto dopravné značky upozorňujú na




Vodičák č. 16 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 17 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 18 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 19 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 2 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi




Vodičák č. 20 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 21 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vjazd




Vodičák č. 22 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 23 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka zrušuje platnosť




Vodičák č. 24 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 25 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 26 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 27 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 28 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje




Vodičák č. 29 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi




Vodičák č. 3 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 30 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi:




Vodičák č. 31 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 32 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 33 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 34 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 35 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 4 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 5 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 6 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na




Vodičák č. 7 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 8 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 9 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 9 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka informuje o




Vodičák č. 8 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 7 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 6 otázka č. 19
(2 body)
Tieto dopravné značky upozorňujú na




Vodičák č. 5 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 4 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka:




Vodičák č. 35 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 34 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 33 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou




Vodičák č. 32 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka umiestnená pred železničným priecestím




Vodičák č. 31 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 30 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 3 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 29 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 28 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 27 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 26 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 25 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje




Vodičák č. 24 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 23 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 22 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 21 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 20 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 2 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka sa používa na mieste, kde




Vodičák č. 19 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 18 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 17 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka označuje




Vodičák č. 16 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka:




Vodičák č. 15 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 14 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 13 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 12 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 11 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 10 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 1 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka:




Vodičák č. 1 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 10 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 11 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 12 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka informuje o




Vodičák č. 13 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 14 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 15 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 16 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 17 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 18 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 19 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 2 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamná:




Vodičák č. 20 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 21 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka označuje




Vodičák č. 22 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená




Vodičák č. 23 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 24 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 25 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná znača znamená:




Vodičák č. 26 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka :




Vodičák č. 27 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 28 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 29 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka označuje




Vodičák č. 3 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 30 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 31 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 32 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 33 otázka č. 20
(2 body)
Táto doparvná značka znamená:




Vodičák č. 34 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 35 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka označuje miesto,




Vodičák č. 4 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená




Vodičák č. 5 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 6 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 7 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 8 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka:




Vodičák č. 9 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje




Vodičák č. 9 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 8 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 7 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 6 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 5 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 4 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 35 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 34 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje




Vodičák č. 33 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka informuje




Vodičák č. 32 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 31 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 30 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka informuje




Vodičák č. 3 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 29 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 28 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 27 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 26 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 25 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 24 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 23 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 22 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 21 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka označuje




Vodičák č. 20 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 2 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 19 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje




Vodičák č. 18 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 17 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 16 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 15 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 14 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 13 otázka č. 21
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje




Vodičák č. 12 otázka č. 21
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje




Vodičák č. 11 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 10 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená :




Vodičák č. 1 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 1 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje




Vodičák č. 10 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 11 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 12 otázka č. 22
(2 body)
Ak sú touto dopravnou značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,




Vodičák č. 13 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 14 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje




Vodičák č. 15 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje




Vodičák č. 16 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 17 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 18 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 19 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 2 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 20 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje




Vodičák č. 21 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 22 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje




Vodičák č. 23 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka informuje




Vodičák č. 24 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje




Vodičák č. 25 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 26 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 27 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 28 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje




Vodičák č. 29 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje




Vodičák č. 3 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 30 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 31 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje




Vodičák č. 32 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 33 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Pohlavie
Vaše pohlavie?




Vodičák č. 34 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje




Vodičák č. 35 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 4 otázka č. 22
(2 body)
Ak sú pod touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,




Vodičák č. 5 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 6 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 7 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka




Vodičák č. 8 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje




Vodičák č. 9 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka informuje




Vodičák č. 9 otázka č. 23
(2 body)
Táto vodiaca tabuľa označuje




Vodičák č. 8 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 7 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 6 otázka č. 23
(2 body)
Tieto žlté a čierne pruhy označujú




Vodičák č. 5 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 4 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 35 otázka č. 23
(2 body)
Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou




Vodičák č. 34 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle




Vodičák č. 33 otázka č. 23
(2 body)
Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou




Vodičák č. 32 otázka č. 23
(2 body)
Táto dodatková tabuľka znamená:




Vodičák č. 31 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa musí použiť na




Vodičák č. 30 otázka č. 23
(2 body)
Táto doparvná značka vyznačuje




Vodičák č. 3 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na:




Vodičák č. 29 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 28 otázka č. 23
(2 body)
Toto dopravné zariadenie je




Vodičák č. 27 otázka č. 23
(2 body)
Táto zábrana vyznačuje




Vodičák č. 26 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 25 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje




Vodičák č. 24 otázka č. 23
(2 body)
Táto dodatková tabuľka




Vodičák č. 23 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje




Vodičák č. 22 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle




Vodičák č. 21 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje




Vodičák č. 20 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle




Vodičák č. 2 otázka č. 23
(2 body)
Prechádzať túto značku alebo ju nákladom presahovať




Vodičák č. 19 otázka č. 23
(2 body)
Táto dodatková tabuľka




Vodičák č. 18 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle




Vodičák č. 17 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 16 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:




Vodičák č. 15 otázka č. 23
(2 body)
Táto dodatková tabuľka




Vodičák č. 14 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje




Vodičák č. 13 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje




Vodičák č. 12 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka




Vodičák č. 11 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle




Vodičák č. 10 otázka č. 23
(2 body)
Táto zábrana vyznačuje




Vodičák č. 1 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka





US