OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
651.Cytogenetické mechanizmy vzniku gamét sú:






(1 bod)
652.Karyotyp je:






(1 bod)
653.Homologické chromozómy:






(1 bod)
654.Čo je nositeľom mimojadrových génov:






(1 bod)
655.Väzbová skupina génov je tvorená:






(1 bod)
656.Segregácia chromozómov je:






(1 bod)
657.Genetický význam segregácie je:






(1 bod)
658.Autozómy sú:






(1 bod)
659.Heterochromozómy sú:






(1 bod)
660.V ktorých štruktúrach eukaryotickej bunky nachádzame chromozómy prokaryotického typu:






(1 bod)
661. Aké bunky sa uplatňujú pri nepohlavnom rozmnožovaní:






(1 bod)
662.Chromozóm Y:






Prostredie
Riešite tento test v kľudnom prostredí?






(1 bod)
663.Eukaryotické chromozómy sú tvorené:






(1 bod)
664.Počet chromozómov v bunkách rôznych organizmov je:






(1 bod)
665.Chromatín eukaryotických buniek je:






(1 bod)
666.Rozdiel medzi pohlavným a nepohlavným rozmnožovaním:






(1 bod)
667.Z hľadiska fylogenetického je pohlavné rozmnožovanie:






(1 bod)
668.Klon je súbor jedincov:






(1 bod)
669.Haploidné bunky majú u muža:






(1 bod)
670.Koľko autozómov a koľko heterochromozómov majú červené krvinky u človeka:






(1 bod)
671.Inbríding je:






(1 bod)
672.Čo je charakteristické pre jedincov inbrednej línie:






(1 bod)
673.Základný význam Mendlových objavov spočíva:






(1 bod)
674.Koľko alel môže mať gén u eukaryotov:






(1 bod)
675.Genetická charakteristika homozygotov:







US