OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
176.Medzi oomycéty patrí:






(1 bod)
177.Sporangiofór plazmopary viničovej je:






(1 bod)
178.Zrastením hubových vláken húb vznikajú:







(1 bod)
0





(1 bod)
180.Penicillíum notatum je:






(1 bod)
181.Medzi chytrídiomycéty patrí:






(1 bod)
182.Jednobunkové huby najčastejšie zaraďujeme medzi:






(1 bod)
183.Hrdze patria medzi:






(1 bod)
184.Námeľ je:






(1 bod)
185.Bazídiové huby sa rozmnožujú:






Počítačové zručnosti
Ako hodnotíte svoje počítačové zručnosti?






(1 bod)
186.Kyjanička purpurová patrí medzi:







(1 bod)
0





(1 bod)
188.Medzi jedlé huby nepatria:






(1 bod)
189.Medzi jedovaté huby zaraďujeme:






(1 bod)
190.Mykoríza je symbióza:






(1 bod)
191.Živočíchy nemajú v bunkách:






(1 bod)
192.Živočíchy sú:






(1 bod)
193.K bičíkovcom patria:






(1 bod)
194.Maláriu vyvolávajú:






(1 bod)
195.Meňavka dyzenterická patrí medzi:






(1 bod)
196.Morské koreňonožce tvoriace schránky sú:






(1 bod)
197.Koreňonožce sa pohybujú pomocou:






(1 bod)
198.Meňavka dyzenterická spôsobuje:






(1 bod)
199.Spavú nemoc prenáša:






(1 bod)
200.Hemosporídíe sa vyvíjajú:







US